Gullsmed og diamantsliper Roy Barth Gundeid (62) inn på laget for Golfgleden

Roy Barth Gundeid er godt gift og har tre voksne barn.

Det er med stor glede og akkurat passe høye forventninger vi  presenterer NSGs nyansatte Turneringsadministrator, som umiddelbart vil kastes inn i jobben med å legge Terminlisten 2019 og inngå turneringsavtaler med klubbene. Deretter skal han følge NSG Lagserie i tett samhandling med mangeårig «Lagserie-General» Edgar Bergh. Lagmesterskapet blir så den tredje store jobben for vår nye mann.

Roy Barth Gundeid har vært lidenskapelig golfspiller siden 1991, og som den utpregede sosiale person han er, tok han tidlig tak i golfens muligheter for å samle venner, kjente og klubbmedlemmer til hyggelige turneringer, utflukter og reiser.

I Drøbak har han i mange år vært med i turneringskomiteen og deltatt i ulike prosjekter for å fremme golfaktivitet. Ikke uventet har han også vært Klubbkontakt for NSG i Drøbak GK og han er følgelig meget aktiv i så vel NSG Lagserie som Lagmesterskap og eget spill på Classic Tour. Roy spiller i klasse 3 med hcp.

Hvorfor ønsket du denne jobben?
– Jeg har lang arbeidserfaring innenfor gullsmedbransjen, både i enkeltmannsforetak og som administrerende i fabrikk med mange ansatte. Dette innebærer at jeg er godt vant til å jobbe på egenhånd, men også med mange medarbeidere.
Med sitt enkeltmannsforetak driver Gundeid  en nettbedrift ( www.audiensjuveler.no ) fra sitt hjemmekontor. Dette utgjør ca.10 – 20% stilling, hvilket gir meg mye ledig kapasitet.
-Den kapasiteten har jeg lenge «drømt» om kunne kanaliseres for «Golfgleden» gjennom NSG.

Redaksjonen kjenner Roy som en sjarmerende, utadvendt og inkluderende person. Ikke blant de raskeste på banen, men så er han til gjengjeld meget nøyaktig.
-Ja, jeg er meget strukturert, nøye med at en jobb gjøres ordentlig, med god kvalitetssikring.

På redaksjonens spørsmål om øvrige kvalifikasjoner svarer han med «diamantglimt» i øyet:
-Jeg jobber mye på computer (Mac), kjenner Excel rimelig godt, og har som ansvarlig for ettermiddagsspillerne i Seniorgruppa i Drøbak, naturlig nok jobbet mye i Golfbox.

Roy har også gjennomført det første dommerkurset i NGF, og er klar for ytterligere kunnskapsoppbygging og kursing i tilknytning til nye oppgaver.

Terminliste «muntlig» med skriftlig eksamen.
Den viktige og omfattende jobben med å legge terminlista for hver sesong har i mange år blitt utført av NSGs uoppslitelige tuneringskoordinator Asle P Johansen med solid og kyndig assistanse av Erik Økseter.
Det tidkrevende konsentrasjonsarbeidet starter allerede ved sesongslutt med å innhente klubbenes turneringsønsker for neste sesong. Deretter må ønskene sorteres som et første utkast til terminlista og klubbene informeres ved deres respektive ledere, turneringsleder.
Etter en innspillrunde godkjennes terminlista av TK og NSG Styre
Når terminlisten er lagt og turneringsavtaler inngått med klubbene overtar NSGs Turneringskoordinatorer turneringen for gjennomføring sammen med klubben. (som tidligere). Føring av alle OoM-lister gjøres nåe sentralt av Helge Wangen og hans assistent.

Ikke noe av det omfattende innholdet av første kursdag i Terminliste muntlig ser ut til å overraske eller avskrekke den sindige trebarnspappaen. «Diamantsliperen» er like rolig, der han stødig har plukket ut de viktigste «edelstenene» i Golfgleden underveis.

Vi ønsker velkommen og masse lykke til.