Turneringen 7, juni går på Asker. Mer info om Haga kommer.

TK-leder og Turneringskoordinator Erik Økseter har i samråd med ledelsen på Haga GK besluttet følgende:

Grunnet trøblete sesongstart på Haga GK er turneringen den 7. juni flyttet til Asker GK. Alle som var påmeldt turneringen på Haga (motagerne av denne e-post) ligger nå inne som påmeldt turneringen på Asker GK. Merknadene «S» og «T» som er anført angir sen eller tidlig start i klassen. Det blir løpende start fra hull 1 fra kl 08 med de laveste klassene først. Starttider fram til kl 14 gir plass til maks 144 spillere.
Vennligst sjekk din påmelding, revider evt «S» eller «T» og stryk deg selv dersom du ikke har anledning til å delta.
Den tillyste turneringen på Haga GK kommer opp igjen, sannsynligvis 28. juni. Detaljer på dette kommer i begynnelsen av kommende uke.