Representasjonsspill i skyggen av Covid 19

En viktig motivasjonskilde til å spille Sissener Classic Tour er muligheten for å bli tatt til lagene som skal spille de europeiske mesterskapene i ulike kategorier (EGA, ESLGA, ESGA og ESGA Masters og SuperMasters) og landskamper (Portugal og Nederland (damer), Sverige (damer og herrer), Danmark og England (herrer).

Artikkelen kan du laste ned som PDF HER

Jentene på EGA laget i 2018 ble temmelige go´e busser på turen.. Foto: Arkiv

ESLGA (damer), ESGA (herrer) og ESGA Masters og SuperMasters (herrer) er allerede utsatt til 2021 og alle Order of Merit-lister gjelder for uttak 2021.

EGA individuelt og lag for damer og herrer står fortsatt på EGAs terminliste.

EGA individuelt (damer og herrer) er satt opp på Woodhall Spa i England 11. – 13. september.

Landskampene mot Nederland, Danmark og Sverige er det etter NSGs skjønn mulig å få til dersom utviklingen i Europe går rett vei.

  1. juni meldte Utenriksdepartementet at alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land frarådes frem til 20. august.
ESGA laget 2015 på busstur i Luxembourg. Foto: NSG arkiv

Det er fortsatt stor usikkerhet om hvor den norske regjeringen tillater oss å reise – med eller uten karantene – og de respektive lands restriksjoner for hvem som tillates å komme hvor.
Selv om vi kan leve i håpet om at det blir «full åpning» etter 20. august kan vi ikke utelukke at den gradvise «åpningen» i flere land vil medføre nye innskjerpinger av restriksjoner og reiseråd.

NSG er i samråd med NGF meget usikre på om vi skal være blant de første som sender ut representasjonsspillere til Europa så kort tid etter en eventuell «åpning».

Selv om vi sender ut «friske og raske» spillere i 50-årene vet vi ikke hvem de møter og spiller sammen med. Og det vil være meget uheldig for så vel golf som norsk idrett om norske seniorer kom hjem med ny smitte fra England eller Østerrike.

Status
EGA lag for herrer på Diamond CC i Østerrike 1. – 4. september. En undersøkelse blant et knippe spillere som kan være aktuelle for laget viser at det er hvilke til å reise ut dersom det blir mulig.

Damene skal spille sitt lagmesterskap på Blacksea i Bulgaria i samme periode. Her er det bred enighet blant damene om at Norge ikke stiller lag i år.

Hva spillere som ønsker å spille EGA individuelt på Woodhall Spa ønsker å gjøre kan ikke NSG bestemme, men spillerne må avklare med NGF om det er tilrådelig i hht deres regler.

Landskamper.
Portugal (damer) i Portugal. Berammet mars 2021. Situasjon uavklart

England (herrer) i England avlyst.

Nederland (damer) på Kragerø. Berammet 13. – 15. september.
De nederlandske damene vil gjerne komme til Norge, da det ikke er noen restriksjoner for dem å reise hit.

Sverige (damer og herrer) Berammet 6. – 8. september på Nanna Lodge.
Situasjonen er usikker men vi har tro på at det kan la seg gjøre. Svenskene ønsker inderlig å få dette til,

Danmark (herrer) Berammet 14. – 16. september på Lyngbygaard Golf Club ved Aarhus. Danskene har opprettholdt bestilling av bane og hotell og er klare for å ha oss der i 6 dager om nødvendig (smiler).

Håp i hengjande snøre….
NSG følger utviklingen hjemme og ute nøye. Vi er i kontakt med de ulike arrangører og informerer når vi vet mer eller avgjørende beslutninger fattes.

Det er ikke vår hensikt å begrense våre medlemmers bevegelsesmuligheter – heller tvert om. Likevel må vi først og fremst ta vare på våre medlemmer og forvalte den felles innsats vi har gjort i Norge for å holde flest mulig friske – ikke minst seniorer, på en god måte også i fremtiden.

Så hold avstand, vask hender, host i armkroken og lev i håpet.