NSG Hedersmerke til "to bla´" Petter for glødende innsats

NSG Årsmøte 16 februar ble avsluttet med utdeling av NSG Hedersmerke til Petter ganger to.
Finn Petter Holm fra Byneset GK og Asle Petter Johansen fra Asker er begge lysende eksempler på fremragende og uselvisk innsats langt ut over det forventede for seniorgolf i Norge.

 

 


Her er Juryens begrunnelser:

Finn Petter Holm
Det første hedersmerket går til en kar som ble født på en kongelig dato – samme år og dag som svenskekongen – 30. april 1946: Finn Petter Holm.

Finn Petters golfkarriere startet i 1958, da han som 12-åring spilte på Trondheim Golfklubbs bane Sommerseter og etablerte svingen hos klubbens første skotske trener, Chevalier. Han har følgelig spilt golf i 60 år, og selv om hcp kryper ubønnhørlig oppover med alderen, har han per i dag et anstendig hcp på 11,3.Finn Petter har vært innom juniorlandslaget, og NGF’s herrelag.

I NSG sammenheng har han vært med i diverse EM og senest Masters, samt en mengde landskamper. Men NSG livet startet allerede i år 2000 med en NSG-tur til Danmark hvor han var med som sjåfør for sin mor, Ada. Han var ikke gammel nok til å være med, men fikk lov til å være aspirant og spille utenfor konkurranse.
At han aspirerte til noe stort skulle vise seg noen år senere. Daværende president Trond Haug rekrutterte Finn Petter til styret i NSG og der hadde han noen år som styremedlem og nestleder før han i 2008 ble valg som president. I Finn Petters presidentperiode bidro han til å gi NSG en mer strømlinjeformet og tidsriktig struktur, eksempelvis ble benevnelsen “President” ble byttet ut med ”styreleder”.

En annen og viktig endring som Finn Petter var med på, var å etablere Klubbkontakt-systemet, hvor Klubbkontaktene ble beslutningstagere på årsmøtet på vegne av NSG medlemmene i sine respektive klubber. Dette til forskjell fra tidligere hvor årsmøtet besto av en engere krets av lokale medlemmer på stedet årsmøtet ble avholdt.
Fordelskortet ble også lansert i hans periode, og selv om “innsalget” til klubbene gikk litt tregt til å begynne med, må en vel kunne si at det er blitt en av bærebjelkene i NSG. Finn Petter var styreleder fra 2008 og satt frem til valget i 2011.

I tillegg til å være meget aktiv og betydningsfull for NSG, så har han også vært meget betydningsfull for Trøndelags-regionen, han var bl.a. med å etablere Byneset Golfklubb.
Finn Petter har vært meget aktiv på «touren» i 17 år og har hatt mange hyggelige opplevelser både på og utenfor banene. Ryktene sier at han fortsatt har ambisjoner om å kvalifisere seg til representasjonsoppgaver.

Finn Petter er en usedvanlig sosial, omgjengelig, dyktig og kunnskapsrik golfer, alltid humørspreder og samtidig et skikkelig konkurransemenneske. Han reiser hvert år land og strand rundt – gjerne med fruen ved sin side – til NSGs turneringer over hele Sør-Norge, både til alvorlige uttaksturneringer og til mer lekne mini-tourer som Mjøsvikua. Han har gjennom dette og sin opptreden som en virkelig golfens Gentleman med stor G, fått seniorgolfvenner i hundretall i inn- og utland.

Tusen takk til Finn Petter for innsatsen. Gratulerer!

Asle P. Johansen
Asle P er den rake motsetning til det som sto på baksiden av telefonkatalogene: Spør først og grav siden.

Vinner kl. 2, Asle P Johansen, Asker GK.

Født og oppvokst der Scandic Hotel Asker står i dag har han utforsket hver minste krik og krok i hele Askerbøgda med alt fra bøtte og spade, tråsykkel, biler i ulike kategorier, dynamitt, gravemaskiner og bulldozere. Asle P er en bygger.
Ikke sjelden må det rives, sprenges og graves en del før noe nytt kan skapes, men det bekymrer ikke Asle P «det spøtt». Han besitter et pågangsmot og en utømmelig gjennomføringsevne som mangler sidestykke.
Asle P kan og fikser alt, og fordi ingenting er umulig i hans begrepsverden stiller han de samme krav til sine omgivelser. Det kan naturlig nok være krevende. Asle P har den effektive filosofi om at om han ikke får det som han vil, så gjør han som han vil.
Det bemerkelsesverdige er dog at det han vil og gjør, også er til beste for andre.
Selv om han kan fremstå egenrådig og tidvis irriterende tverr, så ligger det en omtanke for andres ve og vel i bunn. Det som gjør at Asle P er noe helt for seg selv, er at han alltid gjør godt for andre.

Med det å være god og snill er i seg selv ikke tilstrekkelig til å få NSG’s hedersmerke; i statuttene for hedersmerket, §1, står det:
«…en æresbevisning for betydningsfull innsats, over tid og ut over det forventede – til beste for organisasjonen, medlemmer og seniorgolfens fremme. Den kan være en påskjønnelse for pågående, eller avsluttet arbeid, eller tjene som oppmuntring til fortsatt virksomhet innen samme område»

 Asle P sjekker av på alle punkter.  En årrekke med innsats i Turneringskomiteen, som leder fra 2014, turneringskoordinator og ansvarlig for turneringer over hele landet, i tillegg til deltakelse i NSGs styre fra 2014.
Turneringsbestemmelsene vi alle kjenner i NSG, er i stor grad et resultat av hans enorme overblikk, detaljkunnskap og en arbeidskapasitet uten like.
Hva han har lagt ned av arbeid i NSG som TK-leder og uoppslitelig turneringskoordinator er det nesten ikke mulig å fatte. Og at han med samme iver, glede og entusiasme holder orden på score og OOM-poeng til langt på natt hver bidige helg sommer etter sommer i årevis, og ikke minst resultatservice og startlister på reiser, ja det er bare helt utrolig.
Han har også selv kvalifisert seg for og deltatt i en lang rekke landskamper, ESGA og ESGA Masters-mesterskap gjennom mange, mange år.

Asle har alltid vært en fortreffelig ambassadør og forkjemper for seniorgolfen og dens anseelse. For humøret, helsa og golfgleden; takk Asle P og gratulerer.