Svar oss på Medlemsundersøkelsen 2018

-Vi må sørge for at vi henger med i forkant av utviklingen, uttalte Høyres Jan Petersen i et fortumlet forsøk på å være forut for sin tid…

Vi i NSG nøyer oss med å henge med i den tid vi befinner oss for derigjennom å forme veien frem.  Helst tuftet på en klar oppfatning av hvorfor.
For NSG er det overordnede målet å skape:
Golfglede for spiller fra 50+ gjennom et variert tilbud av turneringer.
Det kan høres enkelt ut, men det er mange veier til dette målet. Først og fremst på grunn av varierende ferdighet, alder og kjønn og dernest den enkeltes opplevelse av ”Golfglede”.
Disse elementene må være grunnlaget for NSGs virksomhet.

Hans Erik Holmengen er Førsteamanuensis ved Høgskolen i innlandet.

Medlemsundersøkelsen 2018
er i disse dager sendt ut til alle våre medlemmer fra Hans Erik Holmengen (feedback@questback.com), som er vår utmerkede spesialist på Questback-undersøkelser og ikke minst behandling av svarene.
Jo flere som benytter anledningen til å si sin mening, desto bedre grunnlag får vi for å ta gode beslutninger for fremtiden.

Hjelp oss å bli bedre og vinn reisegavekort.
Golfspillere flest besitter en unik evne til å mene noe om det meste.
”Terrassemafiaen” er et kjent fenomen i norske golfklubber, men sjelden gjør meningene særlig nytte dersom de ikke kommer lenger enn til terrassen.
Det ønsker NSG å gjøre noe med for å utvikle oss som organisasjon, styrke vår virksomhet og berike fellesskapet.
Hjelp oss å gjøre en felles innsats for ”Golfgleden” i NSG; bruk noen minutter og svar på Medlemsundersøkelsen 2018.

Blant alle som svarer trekker vi ut en heldig vinner av et gavekort med verdi kr 2.500,- til «NSG Winter Tour» på Mar Menor 23. – 30. mars 2019.
 
Ha ellers en lekker og stemningsfull høst.