Graden av smitte påvirker hvor og hvem.

Påmeldingsfristen til uttaksturneringene på Hakadal og Romerike er forlenget til torsdag 27.05 kl. 08:00 begge dager.

Instruks for NSG-turneringer 2021: KLIKK HER

Gjelder alltid: Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

NSG kan gjenoppta sin virksomhet 27. mai i klubber og for spillere som er bosatt i kommuner underlagt Nasjonale råd og regionale smitteverntiltak nivå C.
I klubber som ligger i kommuner underlagt regionale tiltak A og B eller strengere midlertidige kommunale tiltak er arrangementer ikke tillatt.

Regler og forutsetninger for hvordan aktiviteten skal gjennomføres ser du på NGFs tema sider om Korona: https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/koronavirus/

Se også aktuelle nyhetsbrev: https://www.golfforbundet.no/nyhetsbrev/utsendt

Der de tre førende forutsetninger for å arrangere turneringer med inntil 200 voksne er:

  • arrangøren (og eventuell vertsklubb) vurderer det som et smittevernmessig trygt arrangement som de vil gjennomføre i henhold til covid-19 forskriften og smittevernveilederen for idrett.
  • kommunen som anlegget ligger i har gitt sin godkjenning til at det inviteres deltakere fra andre kommuner.
  • turneringen gjennomføres med løpende start (ikke shotgun) og uten ansamling av folk før, under og etter.

 

Trappen fra Fredensborgveien (Oslo) opp gjennom Damstredet inneholdt noen av de 57 første trinnene redaksjonen benyttet i åpningen av sitt liv. Foto: Ståle Lindblad.

Tidligere:

«Steget» inn i «Trinn 2» 27. mai innebærer for våre turneringer (Lagerseie og Sissener Classic Tour) er det fortsatt for tidlig å si noe konkret om.

NSG deltok i går ettermiddag i et møte med NGFs «Beredskapsgruppe» for golf koronatider.
Møtet var oppløftende på mange måter.
Det er ikke lenger tvil om at NSG blir hørt og at seniorer også er på «åpningskartet» sammen med forbundets øvrige regionale og nasjonale turneringer.
Smittesituasjonen i kommunene hvor eventuelle turneringer kan arrangeres vil være en faktor i gjenåpningsplanen.
Reiserådet er opphevet, men det er likevel en oppfordring til forsiktighet. Følgelig må det også være føringer for hvilke spiller som kan delta. Det er ikke ønskelig at spillere fra kommuner med høy smitte reiser til kommuner med lav smitte. (Den «omvendte» reisen begrenser seg vel selv (blekt smil her)).
Det er forståelig nok en del forhold, fakta og formaliteter som må sjekkes og man ønsker å sikre seg mot mulige misforståelser både i beslutning av fremgangsmåte og ikke minst i ordlyd og ansvarsfordeling.
Det er imidlertid gitt klart uttrykk for at endelig formulering av «Gjenåpningsplanen» er ferdig tirsdag 25. Først i form at et nyhetsbrev fra NGF op deres Temaside for Korona. LINK
Deretter vil NGF forfatte sine retningslinjer
Inntil videre er det råd og regler for «Trinn 1» som gjelder. Det betyr at alt frem til 27 må avlyses/utsettes. (Se denne linken for full oversikt over Nasjonale tiltak.)

Tidligere:

Redaksjonen leser på regjeringen.no
Fredag 21. mai kl. 11.30 inviterer statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad til pressekonferanse om koronasituasjonen. Pressekonferansen vil handle om smittesituasjonen og regjeringas vurdering av tempoet for gjenopninga av samfunnet.

Vi uttrykker en viss undring over at det skal snakkes om «tempoet» i en gjenåpning. Uten signaler om at vi skal over i «Trinn 2» vil tiltaksplakaten (se bildet) fortsatt gjelde.
Det betyr at NSGs aktiviteter fortsatt blir stående på «hold» i den forstand at Sissener Classic Tour må avlyses i uoverskuelig fremtid og at NSG Lagserie Match utsettes.
(Se denne linken for full oversikt over Nasjonale tiltak.)

Selvfølgelig er vi meget spente på hva Erna, Guri og Kjell Ingolf vil si, men for breddeidrettens del ville vi svært gjerne sett at Kulturminister Abid Raja også hadde deltatt.

Pålitelige kilder forteller at NGF hadde møte med NIF i hele går. Så fort vi hører noe om hva som kom ut av dette gir vi beskjed.

Tidligere:
Intet nytt er godt nytt,
sies det.
Redaksjonen er imidlertid ikke helt enig for tiden. Vi synes det er en smule underlig at vi i løpet av gårsdagen ikke fikk noen føringer for videre utvikling. Riktignok er det meldt at noe skal skje med restriksjonene for Oslo i morgen fredag, men resten av «Korona-gjengen» ser ut til å ha gått seg fullstendig fast i vaksinefordelings-nettet.
Etter å ha skapt fullt kaos i drøyt 20 kommuner på grunn av 14 dager gamle smittetallene fra FHI, ble det i går kveld lansert en ny skjevfordeling. Og nøyaktig som navnet tilsier ble det selvfølgelig fullstendig skjevt igjen. Nå med 20 andre kommuner som følger seg «ranet» for sine vaksiner. Til tross for at de faktisk får flere vaksiner nå enn de ville gjort før to «skjevfordelinger».
For vår del i NSG kan vi bare oppfordre til en viss grad av tålmodighet gjennom dagen i håp om at vi hører noe fra «øvrigheta»…
Tidligere:
NSG har i dag (16.mai) hatt et konstruktivt møte med Generalsekretær Tor Anders Hanssen i NGF, som fra «høyere hold» er informert om visse «føringer» for mulige lettelser i regelverket for breddeidrett.
Herunder «sorterer» i noen grad NSGs aktiviteter bestående av Sissener Classic Tour og NSG Lagserie. Disse er i henhold til NIFs definisjon er organisert idrettsaktivitet i forståelsen typisk idrettsaktivitet i regi av klubb eller annet organisasjonsledd, og følgelig ikke tillatt i «Trinn 1» av gjenåpningsplanen.
Norges Idrettsforbund (NIF) har nå gitt sine innspill til den innstillingen FHI i dag overleverer til Regjeringen.  Dette skal så behandles i Regjeringskonferansen 19. mai.
Allerede samme dag eller dagen etter gir Regjeringen beskjed om «Trinn 2» iverksettes, og/eller om det blir lettelser på ulike nivåer, som f.eks. i råd om å unngå unødvendige reiser og om breddeidrettslig aktivitet slippes fri helt eller delvis..
Allerede nå øyner vi et visst håp for at vi om ikke så alt for lenge kan komme i gang med Lagserien, som er mer «lokal/regional», mens det ennå ikke ser like oppløftende ut for den «nasjonale» Sissener Classic Tour.

Uansett har vi ingen offisielle føringer før regjeringen uttaler seg (20. mai) hvilket betyr at vi må avlyse alle turneringer til og med pinsen. (24. mai på Borregaard GK).

Ha ellers en festlig fredag, fin helg og feiende flott 17. mai.