24 forskjellige lister gjør at du kan kvalifisere deg til nye golfopplevelser

Stilpoeng finnes ikke i golf, men du kan få mye mer enn 20 likevel. Foto: Arkiv

NSGs hovedoppgave er å arrangere turneringer for seniorer på alle ferdighetsnivåer.
Alle som spiller på Sissener Classic Tour m/uttak får Tour Poeng på en eller flere av NSGs OOM-lister (Order of Merit.) Det er i år 24 forskjellige lister til de ulike representasjonsoppgaver og Landsfinale.  (TB for 2021 er (jfr pkt 2.1.2 pkt b))
(Se forøvrig TB2020 pkt 8 for uttaksregler.)

Liste 1-8 har «låste Hcp» pr 15.3. Dette gjør at ingen skifter OOM-klasse i løpet av året.

Klassene 7 og 8 er for spillere 65+ og erstatter tidligere klasse 70+.

Det er i år delte brutto- og nettolister for damer og herrer i Sissener Classic Tour/Landskamputtak.

Det er også en egen liste for uttak til ESGA Masters netto (2 plasser) fra klasse 7.

Alle listene, med beskrivelse hvilke uttak de gjelder for, finner du i GolfBox på denne linken:  KLIKK HER

Hvordan får du Tour Poeng?
Sissener Classic Tour Poeng vil bli delt ut i alle turneringer.

• For klassevise lister regnes poengene for klasse 1 og 2 etter bruttoresultat.
• For klassevise lister i alle de øvrige klasser regnes poengene etter nettoresultat.
• Samlelister for uttak vil utarbeides med basis både i brutto- og nettoresultat.
• I bruttospill gir spill på banens par: 40 poeng. Hvert slag over eller under gir 1 poeng i tillegg eller i fratrekk.
• Nettoresultat på par gir: 20 poeng i nettoklasser. Spillerne får fratrukket ett poeng pr slag over par, og tillegg med 1 poeng pr slag man spiller bedre enn par.
I NM Senior, som arrangeres av NGF, tildeles poeng med basis i banens normale utslagssted for damer og herrer.
Spilles banen lengre, får spilleren tillegg tilsvarende slopeverdi. Spilles banen kortere, får spilleren fratrekk tilsvarende slopeverdi

Kontroll er viktig. Hjelp oss.
Mange endringer i år har ført til endringer i dataprogrammet som brukes. Det ble nettopp foretatt over 2.800 registreringer fordelt på 24 lister.
Selv om det har vært gjennomført kontroller etter programendringene, er det alltid en fare for at noe har glippet. Vi trenger derfor hjelp fra våre medlemmer i kontrollarbeidet. Meld fra om du ser noe som ser ut til å være galt.

Vi registrer alt fra No show til hvem som spiller uten gyldig medlemsskap
Du må ha betalt medlemskontingent for 2020 for å delta på Sissener Classic Tour m/uttak.
Om du ikke kan delta på en turning du har meldt deg på kan du innen påmeldingsfristens utløp melde deg av i GolfBox.
Ref. TB 2020

1.5.3 Avmelding
Avmelding fra turneringer gjøres på følgende måte:

  1. Innen påmeldingsfristen er ute, skal man stryke seg selv i GolfBox.
  2. Etter at påmeldingsfristen har gått ut, og frem til kl 12:00 dagen før turneringsdato, skal avmelding meldes til NSGs påmeldingsansvarlig.
  3. Avmelding etter kl 12:00 dagen før turneringsdato, skal gjøres til arrangørklubbens turneringsleder og til NSGs påmeldingsansvarlig. Dette kan gjøres på telefon og/eller e-post.
  4. Avmelding turneringsdagen senere enn tre timer før egen starttid ilegges gebyr på kr 200,- og må gjøres skriftlig på e-post eller SMS.
  5. Spillere som ikke møter til sin starttid uten å melde fra, registreres med «NS» (No show) og blir fakturert greenfee og startavgift.
  6. NSG fakturerer og fordeler pengene når disse kommer inn.

Påmelding?
Skulle du etter å ha lest alt dette undre deg over hvordan du melder deg på en turnering:
Påmelding til (og resultater fra) alle NSG-turneringer finner du i GolfBox.  Logg inn med ditt brukernavn og passord til hjemmeklubben din.  Velg Endre klubb (i menyvalg opp til høyre på siden).

Velg så Norsk Senior Golf og du kommer inn på vår turneringsside.  Klikk ”Klubbkalender” for å se våre turneringer.

Velg turneringen du vil delta i, klikk ”Påmelding” og ”Meld på her”.
HUSK  Når du blir bedt om å krysse av for «Medlemskap» må du alltid krysse av for din hjemmeklubb (Ikke Norsk Senior Golf) før du trykker «Fortsett»  For resultater henvises til turneringskalenderen i GolfBox.