Betydelige endringer i retningslinjer for turneringer.

Helsedirektoratet har nettopp informert NGF om følgende:

Klubber som befinner seg i kommuner som er på de generelle nasjonalt reglene kan tillate alle typer av turneringer så lenge det ikke blir ansamlinger av folk og gjennomføringen blir gjort smittevernfaglig forsvarlig. Det betyr bl.a. at det må være løpende start, at man må møte opp like før man skal gå ut, gjennomføre turneringen og reise hjem uten felles premieutdeling eller lignende.

På dette nivået pålegges dere heller ikke å skille på hvilken kommune deltakerne kommer fra.

Klubber som ligger i kommuner med strengere tiltaksnivå enn de generelle nasjonale må sjekke ut med sin kommune hvilke begrensninger som gjelder. Det kan ha med et maks antall å gjøre, eller reiser over kommunegrensene/områder med ulikt smittenivå.

Turneringer der spillerne selv bestiller utslagstid kan anses som uorganiserte og tillates på alle nivåer dersom kommunen ikke uttrykkelig har sagt noe annet.

Sissener Classic Tour kan arrangeres i kommuner som er på de generelle nasjonalt reglene. Ingen begrensninger eller krav om godkjenning fra kommunene om hvor folk kommer fra.
Dog skal det tilføyes at regler for gjennomføring og personlige tiltak gjelder.
I kommuner med strengere tiltaksnivå enn de nasjonale må det undersøkes hvilke begrensninger som gjelder.

Påmeldingsfristen til uttaksturneringene på Hakadal og Romerike er forlenget til torsdag 27.05 kl. 08:00 begge dager.

Har du ikke spilt turnering i NSG tidligere…
Påmelding til (og resultater fra) alle NSG-turneringer finner du i GolfBox.  Logg inn med ditt brukernavn og passord til hjemmeklubben din. Velg Endre klubb (i menyvalg opp til høyre på siden).

Velg så Norsk Senior Golf og du kommer inn på vår turneringsside.  Klikk ”Klubbkalender” for å se våre turneringer.  Velg turneringen du vil delta i, klikk ”Påmelding” og ”Meld på her”.
HUSK  Når du blir bedt om å krysse av for «Medlemskap» bruk alltid din hjemmeklubb.

NSG Lagserie Match er nå fritatt for alle begrensninger, da dette ansees som uorganisert og tillates på alle nivåer dersom kommunen ikke uttrykkelig har sagt noe annet.

Tidligere i dag:
Som en del av dere allerede har erfart i de siste 14 måneder er det slett ikke enkelt å navigere seg trygt gjennom de ulike «kjøreregler», tiltaksnivåer, lokale bestemmelser og nasjonale råd, anbefalinger, henstillinger og anmodninger.
Vi har under «Trinn 2» fått anledning til å åpne for turneringsspill – lagserie og Sissener Classic Tour – under et sett forutsetninger gitt av NGF.Det er heller ikke så enkelt som det kanskje kan høres…

Lagserien er etter vårt skjønn smittvernmessig forsvarlig i alle kommuner under gjeldende smittevernråd nasjonalt og lokalt med unntak av «Regionale tiltaksnivåer A og B».

For Sissener Classic Tour hvor deltakere kommer fra større områder må vi imidlertid være mer aktpågivende i forhold til de arrangerende klubbers kommunale godkjenning av å tillate deltakere fra andre kommuner.

Vi må også henstille spillere fra kommuner med lokale eller regionale tiltak om selv å vurdere om det er smittevernmessig forsvarlig at de deltar.

Klare svar?
Vi får, og kommer sikkert til å få flere, henvendelser om å gi klare og utvetydige beskjeder om hvem som kan arrangere og hvem som kan delta.
Det er imidlertid ikke mulig det å svare «klart» på noe som helst i med så mange ulike råd og regler og smittesituasjoner, som endrer seg fra den ene dagen til den andre.
Vi skal gjøre det beste vi kan selv om det å svare «riktig»  er tilnærmet en profesjon på linje med Orakelet i Delfi.
Uten å trekke sammenligningen for langt måtte også hun tolkes. (Blekt smil)

Sjekk GolfBox
Den enkle «tolkningen» er – basert på de opplysninger som er for turneringens del – at så lenge den ikke er avlyst (i GolfBox), så holdes den.
Om kommunen ikke har innvendinger mot at det kommer spiller fra andre kommuner, så er de velkomne.
Om du ikke bor i en kommune med regionale og eller lokale tiltak er dere velkomne.

Sjekk selv
Ut over dette henstiller vi høfligst alle våre medlemmer som ønsker å spille turneringer om å gjøre en aldri så liten egeninnsats.
Sjekk status i din egen og turneringens arrangør-kommune.
Bruk de tilgjengelige «tolkningsverktøy» vi har gitt linker til under denne artikkelen.
Fortsatt må vi leve med at situasjonen forandrer seg – om ikke daglig – så i det minste hurtig.
Vi må tilstrebe å være så tidsaktuelle som mulig og må følgelig overlate en del av beslutningen til de som arrangerer og de som ønsker å delta.

Så håper vi at denne situasjonen blir mer oversiktlig når vi kommer til Trinn 3 om forhåpentligvis tre uker…

Nyttige linker til hva som til enhver tid er gjeldende finner du på disse linkene:

Kart over kommuner som er omfattet av regionale tiltak og hva tiltakene på de ulike nivåer består i: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/kart-over-regionale-tiltaksnivaer

Nasjonale tiltak https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

NGF Temaside for Korona. https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/koronavirus/

Golf og korona – for spillere: https://www.golfforbundet.no/korona

Lokale tiltak: Se den aktuelle kommune for arrangerende klubb og der du selv bor.