Sjekk at din klubb og lag er plassert i riktig divisjon, avdeling og bane.

Alle lagene som er bekreftet/påmeldt til Lagmesterskapet 2019 er nå plassert i de divisjonene og avdelingene samt på de banene der de bør være.

Det har vært en noe tidkrevende kabal å legge, i forsøk på å ta hensyn til geografiske avstander og lagenes ønsker (så langt det har latt seg gjøre), spesielt i 3. divisjon.

Vennligst gå gjennom og sjekk at ditt/dine lag er kommet i de divisjonene og på de banene du hadde forventet.
Om noe er uklart eller et lag mot formodning synes å ha kommet på feil sted, vennligst ta kontakt på e-post til Erik Økseter umiddelbart (erik.okseter@gmail.com).

Påmelding av lagets spillere innen 7. august kl 18:00

Påmelding av de enkelte spillere på laget gjøres på e-post til erik.okseter@gmail.com  etter 10. juli, dog senest onsdag 7. august kl 1800.Det benyttes ikke noe skjema til dette; enkel tekst i en e-post holder. Påmeldingen skal inneholde følgende informasjon:

Navn og kontaktdetaljer (tlf og e-post) til lagkontakten.

Navn og klubb –ID (ikke NSG nummer) på de spillerne som utgjør selve laget; dette kan være fra 3 til 5 spillere.

Påmeldt spiller nr. 1 er kaptein. Påmeldte spillere nr. 1 og 2 spiller Fourball sammen, påmeldte spillere nr. 3 og 4 spiller Fourball sammen.
Spiller 5 er reserve.

Undertegnede vil deretter legge lagene og de enkelte spillere inn i GolfBox på de banene som de enkelte lag skal spille på.

Innen Onsdag 7. august kl 1800 må du ha meldt på den enkelte spiller på laget.

1.div – Herrer 2019  – Drammen  
Nr Klubb
1 Losby GK
2 Stavanger GK
3 Miklagard GK
4 Nøtterøy GK
5 Sandnes GK
6 Haga GK
7 Oslo GK
8 Hauger GK
9 Grønmo GK
10 Drammen GK
11 Atlungstad GK
12 Asker GK
13 Kjekstad GK
14 Skjeberg GK
15 Trondheim GK
16 Nes GK
1.div – Damer 2019  – Drammen  
Nr Klubb
1 Oslo GK
2 Haga GK
3 Bærum GK
4 Stavanger GK
5 Skjeberg GK
6 Vestfold GK
7 Asker GK
8 Drøbak GK

 

2.div Avd A Nord – Herrer 2019 – Hakadal
Nr Klubb
1 Byneset
2 Stiklestad
3 Haga GK
4 Drøbak GK
5 Losby GK
6 Ullensaker GK
7 Bærum GK
8 Romerike GK
9 Tjøme GK
10 Ålesund GK
11 Oslo GK
12 Mjøsen GK
13 Miklagard GK
14 Kongsberg
15 Molde GK
16 Drammen GK
2.div Avd A Nord – Damer 2019  –  Hakadal
Nr Klubb
1 Losby GK
2 Grønmo GK
3 Stiklestad GK
4 Hauger GK
5 Stjørdal GK
6 Drøbak GK
7 Byneset GK
8 Kongsberg

 

2.div Avd B Sør – Herrer 2019 – Skjeberg
Nr Klubb
1 Oppegård GK
2 Bjaavann GK
3 Nøtterøy GK
4 Borregaard GK
5 Soon GK
6 Kristiansand GK
7 Gamle Fredrikstad
8 Kjekstad GK
9 Vestfold GK
10 Askim GK
11 Bjørnefjorden GK
12 Sandefjord GK
13 Skjeberg GK
14 Karmøy GK
15 Asker
16
2.div Avd B Sør -Damer 2019 – Skjeberg
Nr Klubb
1 Moss & Rygge GK
2 Kjekstad GK
3 Borregaard GK
4 Grenland & Omegn
5 Vestfold GK
6 Nøtterøy GK
7 Sandnes GK
8 Ski GK

 

3.div Nord – Herrer 2019 – Stiklestad
Nr Klubb
1 Byneset GK 1
2 Stjørdal GK 1
3 Trondheim GK1
4 Ålesund GK 1
5 Molde GK
6 Stiklestad GK 1
7 Ålesund GK 2
8 Trondheim GK2
9 Stiklestad GK 2
10 Kristiansund GK
11 Stjørdal GK 2
12 Byneset GK 2
13
3.div Nord – Damer 2019 – Stiklestad
Nr Klubb
1 Stjørdal GK
2 Byneset GK
3 Trondheim GK
4 Stiklestad GK
5 Klæbu GK

 

3. div Østl. Avd A / Sør – Herrer 2019 – Bjaavann
Nr Klubb
1 Bjaavann GK 1
2 Larvik GK
3 Grimstad GK
4 Grenland&Omegn GK
5 Bjaavann GK 2
6 Vestfold GK 1
7 Hof GK
8 Bamble GK
9 Mandal GK 1
10 Kristiansand GK
11 Re GK
12 Vestfold GK 2
13 Mandal GK 2
14
15
16
3.div Østl. Avd A / Sør – Damer 2019 – Bjaavann
Nr Klubb
1 Kragerø GK
2 Tjøme GK
3 Hof GK
4
6
7

 

3. div Østlandet Avd B – Herrer 2019  – Asker
Nr Klubb
1 Kongsberg GK
2 Asker GK 1
3 Halden GK
4 Holtsmark GK
5 Onsøy GK 1
6 Drøbak GK
7 Grønmo GK
8 Oslo GK
9 Ski GK 1
10 Haga GK
11 Kjekstad GK
12 Ski GK 2
13 Mørk GK
14 Asker GK 2
15 Onsøy GK 2
16 Nes GK
3. div Østlandet Avd B – Damer 2019  – Asker
Nr Klubb
1 Haga GK
2 Asker GK 1
3 Askim GK
4 Drammen GK
5 Asker GK 2
6 Oppegård GK

 

3. div Østlandet Avd C / Nord – Herrer 2019 – Atlungstad
Nr Klubb
1 Mjøsen GK 1
2 Trysil GK
3 Kongsvingers GK
4 Losby GK
5 Nes GK
6 Østmarka GK
7 Sorknes GK
8 Hallingdal GK 1
9 Atlungstad GK
10 Hallingdal GK 2
11 Lillestrøm GK
12 Mjøsen GK 2
13 Drøbak
14 Hakadal
15 Elverum
16 Mjøsen GK 3
3. div Østl. Avd C / Nord – Damer 2019 – Atlungstad
Nr Klubb
1 Hallingdal GK
2 Atlungstad GK
3 Mjøsen GK
4 Ullensaker
5 Hakadal
6 Miklagard

 

3.div Vest – Herrer 2019 – Sandnes
Nr Klubb
1 Fana GK
2 Bjørnefjorden GK
3 Nordvegen GK
4 Stavanger GK
5 Haugesund GK
6 Sotra GK
7 Sola GK 1
8 Haugaland GK
9 Sola GK 2
10 Sandnes GK
3.div Vest – Damer 2019 – Sandnes
Nr Klubb
1 Bjørnefjorden GK
2 Haugesund GK
3 Sotra GK
4 Stavanger GK
5 Sola GK