Det er ikke nødvendig å ha ballfølelse for å spille. Det holder med å ha baller til å spille ut det du føler. Like mye på golfbanen som på T-banen