Dokumentarkiv

Aktuelle dokumenter for NSG

Turneringsbestemmelser   KLIKK HER

Terminliste for 2021 (revidert 10. august) KLIKK HER

Instruks for NSG-turneringer KLIKK HER

NSG Klubbkontakter (ajour 27.09.21) KLIKK HER

NSG Strategiplan 2020 – 2023 KLIKK HER

Årsmøteprotokoller
Årsmøte 2021 –  KLIKK HER
Årsmøte 2020 –  KLIKK HER
Årsmøte 2019 –  KLIKK HER

Årsmøte 2018 –
S1 Protokoll Årsmøte 17 02 2018
S2 Protokoll Årsmøte 17 02 2018
S3 Protokoll Årsmøte 17 02 2018

Årsmøte 2017 –
1 PROTOKOLL NSG ÅRSMØTE 2017

Styrereferat 2021

Referat styremøte 4 2021 KLIKK HER

Referat styremøte 3 2021 KLIKK HER

Referat styremøte 2 2021 KLIKK HER

Referat styremøte 1 2021 KLIKK HER

Styrereferat 2020

Referat styremøte 7 2020 KLIKK HER

Referat styremøte 6 2020 KLIKK HER

Referat styremøte 5 2020 KLIKK HER

Referat styremøte 4 2020 KLIKK HER

Referat styremøte 3 2020 KLIKK HER

Referat styremøte 2 2020 KLIKK HER

Referat styremøte 1 2020 KLIKK HER

Styrereferat 2019
Referat styremøte 7 2019 KLIKK HER

Referat styremøte 6 2019 KLIKK HER

Referat styremøte 5 2019 KLIKK HER

Referat styremøte 4 2019 KLIKK HER

Referat styremøte 3 2019 KLIKK HER

Referat styremøte 2 2019 KLIKK HER

Referat styremøte 1 2019 KLIKK HER

Styrereferat 2018

Referat styremøte 7 2018 KLIKK HER

Referat styremøte 6 2018 KLIKK HER

Referat styremøte 5 2018 KLIKK HER

Referat styremøte 4 2018 KLIKK HER

Referat styremøte 3 2018 KLIKK HER

Referat styremøte 2 2018 KLIKK HER

Referat styremøte 1 2018 KLIKK HER

Styrereferat 2017

Referat Styremøte 7 2017 KLIKK HER

Referat Styremøte 6 2017 KLIKK HER

Referat Styremøte 5 2017 KLIKK HER

Referat Styremøte 4 2017  170523 Referat styremøte 4

Referat Styremøte 3 2017   170314 Referat styremøte 3

Referat styremøte 2 2017    170212 Referat styremøte 2.

Referat styremøte 1 2017    170117 Referat styremøte 1

Diverse:

Statutter for Hedersmerke og æresmedlemskap. KLIKK HER

Skjema for reiseregning (Excel) Reiseregningsmal_NSG 

NSG Vedtekter NSG Vedtekter pr 2017