Reiser

Helt siden starten av NSG har det å reise på tur vært en kjærkommen møteplass for medlemmene.
I begynnelsen av NSGs nå 30 årige historie var turen til Danmark vårens vakreste eventyr. Nå er NSG Winter Tour til Mar Menor blitt en verdig arvtaker, men som følge av smittesituasjonen i verden blir det ikke tur i år. Uavklarte nasjonale og internasjonale reiseråd og restriksjoner – til tross for at vaksinasjonssertifikatet er på vei er delvis årsak til at NSG ikke ønsker å stå som turarrangører denne høsten.
Mar Menor tas inn på programmet våren 2022.

Det er nå klart at det blir organisert en tur til  Portugal i høst, da i regi av Inger Thorp og KOMENT. (Se egen artikkel)