Reiser

Helt siden starten av NSG har det å reise på tur vært en kjærkommen møteplass for medlemmene.
I begynnelsen av NSGs nå 33 årige historie var turen til Danmark vårens vakreste eventyr. Nå er NSG Winter Tour til Mar Menor blitt en verdig arvtaker.
Skjønt i år måtte La Torre benyttes.

Det er nå klart at det blir organisert en tur til  Portugal i høst, da i regi av Inger Thorp og KOMENT til Vilamoura. (Se egen artikkel)

Til våren blir det nok engang NSG Winter Tour og turen er berammet til 16. – 23. Mars på La Torre.
Presentasjonsprosjyre er i produksjon og som vanlig må du besørge flyreise selv.