Lagserie

Lagserie i to divisjoner som spilles over hele landet i løpet av sommeren

NSG Lagserie Match er blant de mest underholdende og sosiale turneringene vi har i seniorgolf.

Skjebergs vinnerlag i 2018. Foto: LJ Hoel

OBS NSG Lagserie Match vil etter all sannsynlighet bli endret fra inndeling i divisjoner til puljer basert på hsp i Turneringsbestemmelsene som kommer til NSG Årsmøte 20. februar.
Endringen er gjort for å utjevne de til dels store forskjellene mellom spillernes hcp, redusere antall matcher og korte ned reisevei og kostnader forbundet med lang reise.
Utover denne endring blir spilleformatet som tidligere, og det spilles med fullt handicap.

Etter hvert som TB er klar kommer vi tilbake med mer informasjon om Lagserien som revidert

Innstruks for lagleder Lagserie og Rettledning GolfBox Lagserien 2021.