Lagserie

Lagserie i to divisjoner som spilles over hele landet i løpet av sommeren

 

Skjebergs vinnerlag i 2018. Foto LJ Hoel

NSG Lagserie Match er kanskje en av de mest underholdende og sosiale turneringene vi har i seniorgolf.
I år spilles det med fullt handicap; ikke reduksjon til 3/4 som 
tidligere.

Ny regel for tildeling av slag 
Forskjellen fra tidligere er at spilleren med lavest hcp ikke lenger settes til scratch og at differensen i forhold til de øvrige spillerne regnes fra indeks 1 og oppover.
Nå får alle sine tildelte slag og forskjellen fremkommer på hullene som i følge indekseringen utgjør forskjellen på spillernes hcp.

Turneringskoordinator for NSG Lagserie, Edgar Bergh, begrunner som følger:
Tidligere spilte vi med 3/4 handicap. Det ville bli en regneøvelse å finne ut hvilke hull den ene hadde slag i forhold til den andre. Det er kanskje grunnen til at utgangspunktet ble differensen fordelt fra indeks 1 og oppover.
I år spilles det med fullt handicap, og det er da naturlig at differensen gjør seg gjeldende på de hullene der det faktisk er differense i slag. Dette er egentlig ikke vanskeligere enn at hvis spiller A har 8 tildelte slag og spiller B har 13, er differensen fortsatt 5 slag.
Nå er disse 5 slagene på hull med indeks 9, 10, 11, 12 og 13, som er de hullene B faktisk har slag i forhold til A (i stedet for 1-5).
På den måten kan ingen av spillerne påbereope seg en fordel eller ulempe; de har slag der de faktisk har slag i forhold til slope og handicap.

Den eneste forskjellen er altså at differensen er flyttet til hull med annen indeks enn tidligere.
Jeg mener dette er logisk, rettferdig og lett å forholde til når gammelt tankegods er erstattet med nytt. Tenker at når de har spilt en kamp, er dette i orden.

Ha en fin dag!

Edgar Bergh

NGF arrangerer ikke Klubbserie i år og dermed blir NSG Lagserie eneste lagtilbud i 2019.

Nå er alt klart i Golfbox. Under finner du linker til all informasjon som du, klubben og laget trenger.
Ta kontakt med din NSG Klubbkontakt eller klubbens lagleder dersom du har lyst til å være med på litt ekstra «Golfglede» denne sesongen.
Linken til Scoreinntasting Lagserie er den samme som i fjor.
Ny link er Livescoring:

Generell informasjon om årets Lagserie kan lastes ned her:

Hva er NSG Lagserie Match

Invitasjon med påmeldingsskjema NSG Lagserie Match 2019

.Info om Lagserien 2019

Sluttabell Lagserien 2018

NSG Klubbkontakter 2019  KLIKK HER

Det er noen endringer i regler og retningslinjer i 2019.
men du kan gjerne kiikke litt å dokumentene fra 2018.