Lagserie

Puljeinndelt Lagserie Match som spilles over hele landet i løpet av sommeren

NSG Lagserie Match er blant de mest underholdende og sosiale turneringene vi har i seniorgolf.

Her er aktuelle dokumenter for NSG Lagserie Match 2023:

3-Golfbox rettledning 2023

4a-Kamprapportskjema-23_Word

4b-Kamprapportskjema-23_PDF

5-Handicaptildeling 90 prosent_Fourball

Kongsbergs vinnerlag i pulje 1 2022.

NSG Lagserie Match spilles i to puljer for Mikslag og to puljer for Damelag. Det spilles med 100% HCP gjodtgjørelse i singlematchene og 90% HCP godtgjørelse i fourball matchene (Ref. WHS).Differansen i antall slag mellom spillerne trekkes fra laveste indeks. (Ref eget regeloppsett)
Laget meldes på i den puljen laget ønsker å spille. Puljeoppsettet er følgende:

Klasse Pulje Max tildelte slag Klasse Pulje Maks tildelte slag
MIX A Basert på HCP 14,9 Damer A Basert på HCP 14,9
B Basert på HCP 36,0 B Basert på HCP 36,0

Mix-klassen spiller med HCP iht. puljens definisjon. Dameklassen pulje A spiller med med HCP iht. puljens definisjon. Dameklassen pulje B spiller med 36 som maks. spille-hcp (tildelte slag).

Mulighet for å delta på flere lag
Som hovedregel kan en spiller delta på inntil 2 lag for samme klubb i løpet av sesongen dersom disse lagene ikke spiller i samme pulje.

Unntak som ikke krever forhåndsgodkjenning av TK_lagserie:
Det kan benyttes inntil 1 spiller fra annet lag i samme pulje, for å løse en konkret utfordring knyttet til å stille lag. Spillere som deltar (eller har deltatt) på andre lag i samme avdeling kan ikke benyttes. Ved bruk av unntak som ikke krever forhåndsgodkjenning, skal dette rapporteres til TK-lagserie senest 3 dager etter kampen.

Unntak som krever forhåndsgodkjenning fra TK-lagserie:
En spiller kan delta på inntil 2 lag for samme klubb under forutsetning av at disse lagene ikke spiller i samme avdeling.
En spiller, som har medlemskap i flere klubber, kan delta for lag i 2 klubber under forutsetning av at disse lagene ikke spiller i samme avdeling. Ved bruk av unntak som krever forhåndsgodkjenning, skal begrunnet søknad sendes TK-lagserie senest 3 dager FØR spilleren skal delta for laget.

Lagene vil så langt det er mulig bli inndelt i avdelinger på 4 lag som spiller dobbel serie (hjemme og borte). Unntaksvis dannes avdelinger på 3 eller 5 lag.

TKOO (Turneringskoordinator) for lagserien kan utfra geografisk fordeling av påmeldte lag i en pulje sette opp en avdeling på 3 lag istedenfor 4 lag uavhengig av innkomne ønsker om å delta i avdelinger med 3 lag.

Hvert lag stiller med 4 spillere i hver kamp. Det er ingen begrensing for hvor mange spillere et lag kan benytte i serien (maks 6 kamper).

Alle kamper i Lagserien spilles som Matchplay (vunnet hull).

Pris pr lag kr 800,- NSG fakturerer klubb eller den person som oppgis ved påmelding.

Tidspunkt for når 1.og 2. runde skal spilles tas i dialog med de involverte klubber i de ulike avdelingene.

Siste runde innen 21. august 2023 som er absolutt siste spilledato.

Finalespill månedsskifte august / sept.

Spilleberettigelse

Alle deltakere på et lag må være registrert som medlemmer av samme klubb tilsluttet NGF samt være registrert som innmeldt i NSG 10 dager før turneringsstart. (Se også pkt 1.2 Hvem kan delta.

Spilleform

Det skal i hver kamp spilles 3 matcher; 1 fourballmatch og 2 singelmatcher.

Poengberegning
For fourballmatchen og de to singlematchene spilles det totalt om 10,5 matchpoeng.

I hver av singlematchene spilles det om 3 matchpoeng – 1 poeng for vunnet første 9 hull og 1 poeng for vunnet siste 9 hull og 1 poeng for vunnet sammenlagt hull 1-18.

I fourballmatchen spilles det tilsvarende om 4,5 matchpoeng. Vunnet første 9 gir 1,5 poeng, vunnet siste 9 gir 1,5 poeng og sammenlagt hull 1-18 gir 1,5 ekstra poeng.

Finale

Lagserien 2023 er fordelt på 4 puljer der puljene vil bli tildelt 4, 8 eller 16 plasser avhengig av påmeldte lag i den enkelte pulje. Maks antall lag i finalen skal være 32. Dette kan bety at det vil måtte spilles kvalifisering i enkelte geografiske områder for at antallet ikke skal overstige 32, eller at lag som er blitt nr 2 i en avdeling tilbys plass etter prioritet (begrenset etter antall vunnet i snitt per kamp, deretter loddtrekning).

Retningslinjer for spilleopplegg til finalespillet vil derfor først bli klart når vi har oversikt over totalt antall påmeldte lag og hvordan disse fordeler seg på puljene.

Finalespillet vil bli lagt opp på samme måte som de foregående årene, med nødvendige tilpasninger som følger av den nye organiseringen av seriespillet

De 3 beste lagene i hver pulje samt de tre beste lagene i Lucky Looser premieres.

For mer detaljert informasjon angående NSG Lagserie Match vises det til dokumentet ”Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match”.

Vil du være med?
Klubbkontakten din klubb administrerer deltakelse i Lagserie og Lagmesterskap.
Din klubbkontakt finner du ved å KLIKKE HER