Lagserie

Lagserie i to divisjoner som spilles over hele landet i løpet av sommeren

 

Skjebergs vinnerlag i 2018. Foto LJ Hoel

NSG Lagserie Match er blant de mest underholdende og sosiale turneringene vi har i seniorgolf.
I år spilles det med fullt handicap; ikke reduksjon til 3/4 som 
tidligere.

Etter tildels kraftige reaksjoner på innføring av ny regel for tildeling av slag blir det igjen slik at  
spilleren med lavest hcp settes til scratch og at differensen i forhold til de øvrige spillerne regnes fra indeks 1 og oppover.

Som følge av at sesongen nå er under planlegging har vi ingen informasjon annet enn at vi ber dere allerede nå se dere om etter mulige spillere til deres lag.