Listene er nå ajour pr 1. sept etter Senior Tour på Skjeberg.

Sammen med opprettelse av «faste klasser» i Senior Tour har NSG i samarbeid med tidligere styreleder, Helge Wangen, utviklet et Excel-basert verktøy, som forenkler «produksjonen» av klassevise OoM-lister.
Disse er nå ajourført og  spillere som «snuser» på NSG Landsfinale bør sjekke sin posisjon og evt melde seg på i GolfBox om de ser mulighet for å delta. KLIKK HER

Neste og endelig ajourføring kommer 12. sept etter Landsdelsfinalene 9. og 10. sept.
Husk også at Senior Tour på Haga 11. sept teller på Senior Tour og blir årets site mulighet for å sikre seg en plass i NSG Landsfinale.

1 Seniorgolf Helge W

Krevende prosjekt

-Dette er et prøveprosjekt av en etterspurt «service», sier Helge Wangen. GolfBox har ikke en løsning for vårt poengsystem. Følgelig er det en formidabel manuell jobb å føre alle lister etter hver turnering.
-Nå har vi i det minste et verktøy som forenkler prosessen og gir økt sikkerhet. Redaksjonen nøler ikke med å gi honnør til Helge og hans «gode hjelpere» Asle P Johansen og Erik Økseter.
-Jeg oppfordrer spillerne om å sjekke hvilken OOM-klasse de er registrert i, som følge av nytt regelverk. Vi har jo mange runder som er spilt i klasse som ikke samsvarer med klasse for OOM, avslutter Wangen.

Når det gjelder plassering i klassen går det etter resultat i turneringen i den klassen det føres OOM i. Kun medlemmer i NSG blir da med på resultatlisten.

Følgelig ber vi om forståelse for at vi må ta forbehold om mulige endringer vedr plassering i turneringen for noen spillere.
Det viktigste er imidlertid at vi nå er i gang med OoM-lister hvor spillerne kan følge med på hvordan de ligger an i sin klasse med tanke på mulighetene for deltakelse i mesterskap, landskamper og Landsfinale.

Redaksjonen ønsker lykke med spill og kvalik for hver enkelt, og takker Helge for utviklingen av en etterlengtet «resultatservice».