107 lag i årets lagserie er imponerende.

NSG Lagserie Match er blant de mest underholdende og sosiale turneringene vi har i seniorgolf.

Kongsvingers lag i finalen 2019 anført av Inge Storberget. Foto: Lars J Hoel

Det så i år ut til å bli en krevende turneringssesong og følgelig holdt mang litt tilbake med å melde seg på. Men så åpnet slusene….

I år spilles det med fullt handicap; ikke reduksjon til 3/4 som tidligere. Etter tildels kraftige reaksjoner på innføring av ny regel for tildeling av slag blir det igjen slik at spilleren med lavest hcp settes til scratch og at differensen i forhold til de øvrige spillerne regnes fra indeks 1 og oppover.

Her er nyttig informasjon om Lagserien:

Innstruks for lagleder Lagserie

Rettledning GolfBox Lagserien 2020 pdf