Lagserien - igang så snart alt er klart

Å kjempe for laget og vinne sammen er det ultimate i all idrett.

Etter mange års «fravær» er endelig Trøndelag med i NSG Lagserie Match igjen.

153 lag er påmeldt og så snart nye regler og bestemmelser for smittevern er på plass så vel nasjonalt som lokalt kan vi sette i gang.

Overgang fra 3 divisjoner til 5 puljer gir noen utfordringer for oppsett av avdelingene. Likevel viser overgangen at spillerne og lagene er mer tilfreds med hcp-inndelte puljer.
Vi må også i år ta høyde for enkelte smittevernregler og satt opp flere avdelinger med 3 lag enn tidligere.
Oppsett av avdelinger er undergitt denne prioritering:

1) Unngå to lag fra samme klubb i samme avdeling der dette er praktisk mulig
2) Akseptable reiseavstander
3) Ønsker fra klubbene om å delta i avdelinger med 3 ev. 4 lag. (Da dette 3. prioritet ser du at vi ikke klarer å imøtekomme alle ønsker her.)

Vedlagt følger utkast til avdelingsoppsett (KLIKK HER).
Som tidligere nevnt, ønsker vi et godt samarbeid med klubbene for å gi spillere gode opplevelser. Vi åpner for en kort høringsrunde hvor du kan gi oss innspill og ev. forslag til endringer. (Da endringer lett gir «dominoeffekter», er det viktig å se på konsekvensene av forslag.)

Forslaget gir 44 avdelinger som puljevis fordeler seg slik i hele landet: Konsekvensene av dette medfører at vi må vurdere å gjennomføre finalespillet på 2 baner.

I vedlagte utkast til oppsett, er avdelingene «grovsortert» på områder uten klare områdegrenser, for at du enklere får oversikt over avdelingene i sitt eget område.

Sjekk denne linken for all nødvendig informasjon og påmelding.