Daglig leder NSG søkes

Vi i Norsk Senior Golf liker å omtale oss selv som en aktivitetsmotor for golfspillende seniorer.
Det har vi gjort siden 1990, for en stadig økende medlemsmasse (nå nesten 3.500), som utviser et imponerende behov for mestring og for sosial hygge til beste for både helsa og humøret.
Derfor har vi ca 160 turneringsdager på ca. 70 ulike baner gjennom sesongen. Dette inkluderer Sissener Classic Tour, Lagserie, Sissener Pairs, NSG Lagmesterskap og NSG Landsfinale. I tillegg har vi ansvar for å ta ut og sende ca. 120 spillere på diverse representasjonsoppdrag i form av ulike europeiske lagmesterskap og diverse landskamper.

Oppslagsbildet viser styreleder Einar Skogstad, som sammen med NSGs styre, ønsker en etterfølger når Espen Olafsen i løpet av våren runder av sin «vakt» etter 10 år. At Einar er avbildet på en rosa benk på Nøtterøy er tilfeldig og har ikke noe å gjøre med at vi oppfordrer kvinner til å søke.

Vår nye Daglige leder skal lede og bygge NSG videre. Du vil også være en viktig bidragsyter i den strategiske utviklingen av vår organisasjon og aktiviteter. Det forventes at du vil være en aktiv pådriver for å skape entusiasme for seniorgolf generelt og NSG spesielt, slik at vårt turneringstilbud blir et naturlig samlingssted for både lokale, regionale og nasjonale seniorspillere.

Sentrale arbeidsoppgaver:
• Daglig drift av NSG med fullt ansvar for økonomiske resultater
• Styre, gjennomføre og ha ansvar for budsjettprosesser
• Ansvarlig pådriver i alt markeds- og kommunikasjonsarbeid, både i forhold til samarbeidspartnere, eksisterende medlemmer samt rekruttering av nye medlemmer.

Herunder redaksjonelt ansvar for Hjemmeside og øvrige sosiale media.
• Oppfølging av tiltakene i NSGs strategi til fordel for våre medlemmer.
• Motivere og følge opp NSGs aktiviteter  i samhandling med NSGs administrasjons sekretær,  Turneringskomiteen, NSGs turneringskoordinatorer og NSGs Klubbkontakter (KK).
• Forberede saker til styret, være sekretær for styret samt følge opp gjennomføring av styrets beslutninger.

Personlige egenskaper:
• Strategisk og operativ med stor gjennomføringsevne
• Gode samarbeidsevner, internt i klubben og mot eksterne samarbeidspartnere
• Gode lederegenskaper
• Må like arbeid som inneholder mange parallelle oppgaver/prosesser
• Utadvendt, initiativrik og serviceinnstilt
• God muntlig og skriftlig fremstillings- og kommunikasjonsevne

Kvalifikasjoner:
• Kunnskap om og interesse for golf/idrett
• Ledererfaring og god økonomisk forståelse
• Erfaring fra salg og markedsføring
• Gode digitale ferdigheter med forståelse for bruk av moderne teknologi

Det er nødvendig med fleksibilitet i forhold til arbeidstid. Synlighet og deltagelse i klubbmiljøet (alle nivåer) gjennom hele året er viktig.

Spørsmål om stillingen kan rettes til styreleder Einar Skogstad på mobil 900 82 673.
Søknad med CV sendes til einarskogstad@yahoo.no innen 5. desember 2023.

Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju i begynnelsen av desember.