NSG har inngått et samarbeid med Rogaland 50+ og Hordaland Seniorgolf.

Det nye samarbeidet mellom NSG og Rogaland 50+ og Hordaland Seniorgolf går ut på at NSGs medlemmer, som deltar i de regionale turneringene, får sine resultater godskrevet i NSGs Order of Merit-lister.
Disse listene danner grunnlag for landslagsuttak og deltagelse i landsfinalen i september.
NSG-medlemmer som melder seg på de regionale turneringene må krysse av for at de er medlemmer i NSG. Etter turneringene blir resultatene rapportert inn til NSG sentralt og lagt inn i Order of Merit.
NSG er veldig fornøyd med at dette samarbeidet er gått i orden, og tilbakemeldingene er svært positive, såvel blant seniorspillere i Hordaland og Rogaland som i NSG, der det har vært jobbet lenge for å styrke tilbudet i vest.-Nå blir det mer moro og fest i vest, uttrykker redaksjonens volontør og altmuligmann mellom to munnfuller rykende fersk skillingsbolle.

Forhåpentligvis kan dette bidra til ytterligere utbredelse av golf som konkurranseidrett for oss over 50 år, heter det i en kommentar fra pålitelige kilder i Bergen.

Redaksjonen retter en spesiell takk til alle de involverte i arbeidet med å komme frem til denne avtalen.