Se intervjuet med Jan Espen Lie Tennvann

Endelig har det lykkes oss å få tak i opptaket Olav Nysæter gjorde av intervjuet Einar Skogstad hadde med Jan Espen Lie Tennvann om hans aller første HiO noensinne.

Gå inn på denne linke på Facebook:

https://www.facebook.com/Golfglede