Morsommere å spille "sammen" i klasse 6 og 7.

NSGs ledestjerne «Golfglede – for helsa og humøret» viser vei inn i turneringsspillets oppdagelsesreise innen mestring, selvrespekt, egenutvikling og fellesskapsfølelse.
Nå kan spillere over 65 samles i klassene 6 og 7 på samme bane, noe som i særlig grad passer for par – enten det er i kategorien ekte-, sambo-, særbo- eller venne-, som tidligere måtte spille i ulike hcp-klasser.

TK-leder Asle P omkranset av vinnerlaget fra NSG Invitational 2019: Raymond, Tove, Brita og Tom Arne. Foto: NSG

Selv om du ikke besitter et fnugg av konkurranseinstinkt og slett ikke ser på deg selv som en vinnerskalle, skjer det noe helt unikt når du har spilt din først turnering: Du vekker til liv et ønske om å bli litt bedre og få til litt mer. For neste gang…

I tråd med det verdensomspennende programmet «Tee it forward», for å gjøre golf morsommere (Link) tilbyr NSG spillere 65+ å spille turneringer på kortere bane der forholdene tillater det.

Klasseinndeling menn og kvinner
Klasse 1: Brutto «Slag-golf». Hcp +8 til 6,9
Klasse 2: Brutto «Slag-golf». Hcp 7,0 til 10,9
Klasse 3: Brutto «Slag-golf». Hcp 11,0 til 14,9
Klasse 4: Netto «Slag-golf». Hcp 15,0 til 19,9
Klasse 5: Netto «Slag-golf». Hcp 20,0 til 54,0
Klasse 6 (65+): Netto «Slag-golf». Hcp +8 til 15,9
Klasse 7 (65+): Netto «Slag-golf». Hcp 16,0 til 54,0

Mest for menn
Det er litt av hvert som krymper etter hvert som årene går, blant annet lengden på golfslag, men alle vet at det er ikke lengden som bestemmer hvor morsomt vi skal ha det.
NSG skal stimulere helse og humør gjennom «Golfgleden». De yngste og beste spillerne i klasse 1 skal få spille så lange baner de bare vil, men når mer enn halvparten av NSGs medlemmer er 65+ må vi tilby spill i turneringsklasser der utslags-stedene settes kortere.

Golf må tilpasses bedre for kvinner
Vi beklager dypt og inderlig at de færreste baner gjør det mulig å tilpasse utslagsstedene slik at det blir tydelig forskjell i lengde på banen mellom kvinner og menn.
Redaksjonen er av den oppfatning at en ønsket økning av kvinneandelen i golf må sees i sammenheng med viljen til å legge banen til rette for kvinner.Dette er imidlertid en internasjonal utfordring langt utenfor NSGs kapasitet og myndighet, men vi skulle inderlig ønske at så vel NSG, som golf generelt, hadde bedre «drag» på damene. (Se denne)
Trøsten i forhold til klassevis premiering i hver enkelt turnering er at kjønnsforskjellen er tatt med i beregning av banens slope.

For uttak til ulike representasjonsoppgaver er det separate Order of Merit-lister for kvinner og menn.
For å få med flere kvinner til NSG Landsfinale er det «to veier» for alle 65+. Enten gjennom «ordinær» hcp-klasse eller klasse 6 eller 7. (Separate klassevise lister.)

Hvorfor bør du som er 65+ spille i klasse 6 og 7?
Dersom du spiller turneringer for hovedsakelig å ha det moro, spille med jevnbyrdige, jevngamle og måle mestring vil du sannsynligvis trives best i klasse 6 og 7.
Det er premiering i hver turnering og du får «Tour Poeng» som i løpet av sesongen kan gi kvalifisering til NSGs Landsfinale.
På de baner det er mulig kan kvinner og menn gis ulike utslags-steder (banelengde) men i de fleste tilfelle spiller de fra samme utslags-sted, men har naturlig nok ulikt antall mottatte slag (slope).

Hvorfor bør du som er 65+ spille i den hcp-klassen du tilhører?Dersom du spiller turneringer fordi du synes det er mest moro å kjempe med de beste i alle aldre i din klasse om å «vinne» og kvalifisere deg til de mange representasjonslagene vil du sannsynligvis trives best i den klassen handicapet ditt tilsier.
Det er premiering i hver turnering og du får «Tour Poeng» som i løpet av sesongen kan gi kvalifisering (klasse 1 – 3) til et av representasjonslagene (Se pkt 7 i TB2020) som skal ut i Europa og spille (EGA, ESGA, ESLGA), landskamper og NSGs Landsfinale.
Alle utslags-steder (banelengde) settes i henhold til gjeldende regler (TB2020) for spill i de ulike hcp-klasser. Klasse 1 settes lengre enn de øvrige klasser på de baner det er mulig. Kvinner og menn i de øvrige hcp-klasser spiller fortrinnsvis fra forskjellige utslags-steder.

Hvorfor skal menn som er 75+ spille i klasse 6 og 7?
Spillere (70+ i 2020) fra klasse 6 og 7 har mulighet til å kvalifisere til 4 plasser på landslagene mot Danmark og Sverige.
To (av 6) spillere (65+) til ESGA Masters (nettolaget) tas ut fra klasse 6.  Alle 4 spillere (75+) til ESGA Super Masters (netto) tas ut fra kl 6 og 7 (maks hcp 19,9)

Les mer om alle våre Turneringsbestemmelser KLIKK HER.
Spørsmål sendes til espen@seniorgolf.no