Bjørn Juvet tildelt NSGs Hederspris under Årsmøtet 2018

Bjørn Juvet kan igjen nyte et godt glass boblevann etter å ha fått NSGs Hederspris,

Mannen som arrangerte sitt første hopprenn som 8 åring og som senere skulle bli sjef for hele akkrediteringen under de olympiske leker på Lillehammer i 1994, fikk endelig sin hedersbevisning for sin innsats i Norsk Senior Golf.

Styreleder Grethe Kristensen Nysveen ga oss et stort bilde av Bjørns innsats for å skape en velfungerende organisasjon.
Bjørn kunne på sin side fortelle om tiden da han husket navnet på alle NSG-medlemmer.

Her er Styreleders tale til Mr Seniorgolf:
I 2015 ble NSGs Hedersmerke innstiftet og i forbindelse med NSGs 25 års jubileum ble det første Hedersmerke tildelt stifter og første president Noble Stibolt.

På årsmøtet i fjor ble det valgt en Hederskomité som består av Kaare Wilhelmsen, Solveig Moen, Gunnar Skrautvol og sittende styreleder.

Det er laget statutter for utdelingen og paragraf 1 er som følger:
§ 1 NSGs hedersmerke er en æresbevisning som gis for betydningsfull innsats, over tid og ut over det forventede – til beste for organisasjonen, medlemmer og seniorgolfens fremme. Den kan være en påskjønnelse for pågående, eller avsluttet arbeid, eller tjene som oppmuntring til fortsatt virksomhet innen samme område. Hedersmerket kan også tildeles for helt spesielle sportslige prestasjoner. Kandidaten må være en god ambassadør for NSG utad.

NSG gjorde i sommer en henvendelse til NSGs medlemmer via både mail og nettsiden vår i den hensikt å få forslag til verdige kandidater til en ny utdeling av Hedersmerket.
Vi fikk inn forslag, men alle forslagene var på samme person. At dette også er en person som vi i hederskomiteen allerede hadde høyt på vår liste, gjorde valget enkelt.

Bjørn ble ansatt i Norsk Senior Golf i 1999, da i 60% stilling. Det var samtidig som NSG og NSG Damer ble slått sammen. Det var med Bjørns inntreden at organisasjonen ble profesjonalisert, både med eget medlemsregister og eget regnskapssystem. Og han tok NSG et langt skritt videre inn i den digitale verden.
I år 2000 ble den første hjemmesiden etablert så NSG fulgte så absolutt med på utviklingen, og kommunikasjon med medlemmene gikk etter hvert for det meste digitalt via hjemmesiden og på epost.

Bjørn viste en enorm arbeidskapasitet. Han tok seg av alt sekretariatarbeid, turneringsoppsett og arrangementer stort sett helt alene. Hans evne til å få gjennomført saker er stor, og han har definitivt vært den som har satt mest preg på NSG.
Bjørn har vært pådriveren og iverksetteren bak mye, blant annet landskampen mot England som nå er en av de viktigste og mest populære representasjonsoppgavene.
Han gikk også i bresjen for å øke kvinneandelen og han innførte damelandskampen mot Portugal.
Etter 10 år overlot han roret som daglig leder til Jan Skaar, mens han selv jobbet med turneringer, mesterskap og reiser.
I 2013 arrangerte vi Marisa Sgaravatti («lag-EM, eller ESGA for damer») i Larvik. Det var 90 damer fra hele Europa.  Bjørn var Tournament Director og styrte det sportslige med stø hånd. Bjørn hadde åpen telefonlinje til flytårnet på Torp og fikk inn sikker informasjon om været og hvilken vei tordenskyene ville ta. Det imponerte.

Bjørn har vært på representasjonslag, både i ESGA lag-EM og ESGA Masters og vært med på begge de lagene som har kommet høyest opp på resultatlistene, med 2. plass i ESGA Cup i Tsjekkia i 2001 og som «Europamester» i ESGA Master Cup i Danmark i 2015. I tillegg har han representert NSG og Norge i utallige landskamper.

Med sin lange historie og gode kunnskap om Norsk Senior Golf var det naturlig at det var Bjørn som ble spurt om å lage Jubileumsskriftet til 25-års-jubileet i 2015.
Etter sin lange og engasjerte innsats er han etterhvert blitt kjent som «Mr Seniorgolf», en hedersbetegnelse til en hedersmann.

Redaksjonen slutter seg til rekken av gratulanter som også er Bjørn stor takk skyldig for den fremragende entreprenøren han har vært for «Golfgleden».