Følg smittevern-regler, så unngår vi å "legge det store egget".

Helsemyndighetene og Norges Idrettsforbund (NIF) tillater idrettslig aktivitet for inntil 5 personer samlet forutsatt at de holder 2 meters avstand.
Golf blir følgelig tillatt under forutsetning av at vi alle følger de særskilte koronavett-regler Golfforbundet (NGF) utarbeider for hvordan golfspillere skal oppføre oss før, under og etter spill.
Sjekk reglene HER

Myndighetene følger godt med i smitteutbredelsen for tiden og dersom det blir økning i godt voksne som har spilt golf, så er det fort kroken på døra.

Følg med i golfmedia og på golfbanenes hjemmesider for å se hvilke baner som allerede er åpne og når de øvrige åpner.

Her er en link: https://www.golferen.no/apne-greener-overt-20-baner-norge/

Ved betalt NSG-kontingent for 2020 får nye og tidligere medlemmer tilgang til oppdatert medlems- og lojalitetskort for 2020 i midten av april. Tidligere medlemmer kommer fortsatt inn. Benytt nettadressen: https://lojalitetskort.seniorgolf.no/login

Viktig
Kontroller at opplysningene i din profil i GolfBox er a jour.  Sjekk at ditt mobilnummer er skrevet uten prefiks (+47); kun med 8 fortløpende sifre.

Sissener Classic Tour
NGF har avlyst alle sine turneringer ut mai, følgelig gjør NSG det samme. Hvordan dagens endring i regel for idrettslig aktivitet påvirker dette og oppstart av Sissener Classic Tour er foreløpig uavklart.

15. april er ny påmeldingsfrist for NSG Lagserie Match
15. april er ny frist for påmelding av lag til årets lagseriespill. Planen for gjennomføring er imidlertid foreløpig som tidligere oppsatt.

Vi holder deg orientert så godt vi kan om utviklingen og oppfordrer deg til å følge med på våre hjemmesider, media og golfrelaterte publikasjoner.

Ha en håpefull dag

NSG