Golfspilleres evne og glede til å engasjere seg i andres spill gjør oss overraskende flinke til å tenke "vi" heller enn "jeg".

NSG følger engasjert med på hvordan verdens idrettsorganisasjoner håndterer korona-utbruddet.
Vi vet at mange av våre medlemmer klør etter å komme seg ut så fort som mulig, men vi må i all respekt be dere om å benytte golfspillets klokeste leveregel; tålmodighet.

NSG er mer enn kanskje mange andre idrettsorganisasjoner svært opptatt av våre medlemmers helse. Selv om vi vet at golfspillet er en betydelig helsefremmer er ikke dette tiden for å være uforsiktig.
Vi ber så innstendig vi kan alle våre medlemmer om å forholde seg til Regjeringens beslutninger og regler, samt innrette seg etter Golfforbundets pålegg og anmodninger.

26. mars er satt som dato for å gjøre opp status om de nåværende tiltak; noe vi forholder oss til. Samtidig legger vi merke til at det nå også kan ligge an til ytterligere skjerping på ulike områder gjennom utvidede fullmakter til Regjeringen.
Selv om mange baner allerede er så godt som åpningsklare tror vi det er klokt å vente til påske, med mindre det fra myndighetene anses som forsvarlig å tillate begrenset aktivitet for medlemmer.

Sissener Classic Tour er planlagt gjennomført som oppsatt, men vi må ta forbehold om myndighetenes pålegg.
Vi holder deg løpende oppdatert på våre hjemmesider og med e-post.

Takk for at du er tålmodig, ansvarsbevisst og medlem av den største idrettsorganisasjonen i Norge som tar vare på seniorenes humør,  helse og Golfglede.

Ta vare på hverandre gjennom å ta vare på deg selv, men ikke ta på hverandre riktig ennå.