Nettmøte med maks 10 personer i salen

Heldigvis er de strengeste lokale smittevernreglene myket opp, men nasjonale regler setter likevel begrensning på 10 personer tilstede for NSGS Årsmøte.
Vi kjører derfor en kompakt nettsendt studioproduksjon fra Quality Airport Hotel Gardermoen lørdag 20. februar med administrasjon og styremedlemmer (inkl. på-troppende) er «fysisk» tilstede..

NSG Årsmøte 2021 Quality Airport Hotel Gardermoen

Lørdag 20. februar 2021
Årsmøtet avholdes som nettmøte på «Zoom» fra 10:00–13:00. Invitasjon sendtes til påmeldte.

Revidert Program
10:00 – 10:05 Velkommen
10:05 – 11:00 kompakt presentasjon Terminliste og spørsmålsrunde ifbm Turneringsbestemmelsene. (Sendes ut i forkant av møtet.)

11:00 – 13:00 NSG Årsmøte 2021. (Tidligere berammet til kl 14:00)

Årsmøteprogrammet:
Godkjenne de stemmeberettigede, innkalling og saksliste.
Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer for undertegning av protokollen.
Styrets årsberetning
Regnskap med revisjonsberetning
Innkomne forslag
Fastsette medlemskontingent
Budsjettforslag
Valg:
Styreleder
Styremedlemmer
Varamedlemmer
Valgkomité
Revisor

13:00 tar de fremmøtte seg en kjapp lunsj før det nye styret trer sammen.

(Bankett og overnatting avlyses)

Saksdokumenter til NSG Årsmøte 20. feb KLIKK HER