Grethe Kristensen Nysveen takket for sesongen etter landsfinalen

NSG Formann Grethe Kristensen Nysveen, Bærum GK

Da alle var vel «i havn» etter finalerunden  på Larvik GK søndag tok NSGs formann deltakerne med på en oppsummerende «seilas» gjennom NSGs aktiviteter i 2017.
Vi gjengir her hennes tale:

Nok en fantastisk golfsesong går mot slutten og trekkfuglene flyr straks videre til sørlige strøk for nye utfordringer og grønt gress.

Turneringene er kjernevirksomheten i NSG og dette er i så måte årets festhelg hvor alle de beste, dvs dere, møtes og gjør opp status.

I år har vi hatt et tettere turneringsprogram enn noensinne, til tross for noen avlysninger i starten av sesongen på grunn av været, har vi arrangert godt over 100 Senior Tour turneringer hvorav nær halvparten har vært uttaksturneringer.

Lagmesterskap i 3 divisjoner, ble i år kjørt på 7 steder med 40 damelag og 99 herrelag i aksjon. Det blir til sammen nesten 560 spillere på en gang.

Lagserien i år har bestått av 139 lag noe vi er veldig godt fornøyd med og interessen for serien har bare økt for hvert år. Finalen i år på Evje ble holdt tidligere i september med puljevinnerne – altså de 28 beste lagene gjennom sesongen. Det er kult å se at så mange har fått interesse for å spille match. Spilleformen er både spennende og befriende på en gang. Spesielt liker jeg at man kan glemme den dårlige scoren på forrige og starte på null igjen.

Alle disse turneringene gjør seg ikke sjøl. I NSG er vi så heldige å ha et knippe med dyktige, dedikerte og alltid tilstedeværende turneringskoordinatorer. Som er på plass tidlig og sent for at vi skal kunne pegge opp på hull 1 og konsentrere oss om vårt golfspill. Asle P, Lars Johan, Gunnar E, Erik Ø og Edgar Berg – fortjener en applaus.

Gulroten for mange er å få være med på et av representasjonslagene i løpet av sesongen og få spille mesterskap eller landskamp. 102 spillere har fått æren av å spille med flagget på brystet (eller på capsen i år) og for første gang eller i hvert fall så lenge jeg har vært med i styre i NSG, har vi vært representert med en dame i EM individuelt, med Ingrid Martens. Det går sakte men sikkert fremover med kvinnesatsingen.

Og så vil jeg gjerne trekke frem en sportslig prestasjon vi kan være stolte av. Vi sa på forhånd at vi sendte det beste laget for herrer til EM lag noensinne. Og som sagt så gjort. De gutta oppnådde Norges beste plassering noensinne med 6. plass. Vi slo altså sterke golfnasjoner som Sverige og Spania. Laget besto av Asbjørn Ramnefjell, Atle Bartha, Tom Arne Tollefsen, Tore Sviland, Øyvind Reinertsen og Rune Kristiansen. Vi koster på oss å klappe for prestasjonen og gutta.

Til sist vil jeg berømme administrasjonen med Espen og Sissel som hver dag jobber for at hjulene skal gå rundt for Norsk Senior Golf. Espen sørger hver dag for at alle og enhver kan oppdatere seg på hva som skjer på en hyggelig og humoristisk måte gjennom nettsiden vår.

Administrasjonen fortjener også en applaus.

Formannens oppfordring ble fulgt i det hustrige været som etter hvert hadde lagt seg over oss, og redaksjonen må innrømme at det varmet. det har vært en lang, innholdsrik og hektisk sesong. Men så har vi sammen skapt mer golfglede enn mange er i stand til å fatte.
Grethe avsluttet sin tale med å innlede til overrekkelsen av en nyinnstiftet «Innsatspris»:

Da er jeg kommet frem til en prisutdeling som ikke står på turneringsinvitasjonen. Det har seg nemlig slik at Kåre Wilhelmsen som var prosjektleder for ESGA i Sandefjord i fjor, valgte å overføre godtgjørelse for en del av sine utlegg som prosjektleder, til et eget fond i NSG. Dette fondet, som er på 25.000 kr, skal benyttes til årlige stipendutdelinger i 5 år. Vi har valgt å kalle dette for Kåre Wilhelmsens Inspirasjonspris. Og den første tildelingen fra dette fondet skal skje her og nå. Ansvaret for utvelgelsen ligger hos den nyutnevnte «hederskomitéen» som ble utnevnt på Årmøtet i februar og består av Kåre Wilhelmsen, Gunnar Skrautvol, Solveig Moen og styreleder – altså meg.
Kriteriene for å være aktuell for denne prisen er enkle:
-prisen gis til en person eller en gruppe personer som representerer NSG og golfsporten på en god måte.
-Prismottakeren skal være et godt forbilde for andre.
-Mottakeren må være medlem av NSG.

Deretter overlot hun ordet til giveren selv: Kåre A. Wilhelmsen, som ga en fyldig begrunnelse for hvorfor prisvinneren fortjente en slik overraskende heder. Dessverre var ikke vinneren Roy A. Kanth  til stede, men det var en desidert overrasket, rørt og stolt vinner som fikk den glade nyhet overbragt pr telefon.