Startavgift betales i GolfBox ved påmelding

Nå er det like før turneringene legges ut i GolfBox.
Påmeding åpnes 15. mars

AVTALEVILKÅR VED PÅMELDING TIL NSG TURNERING.

  1. Innledning

Ved påmelding til en NSG turnering aksepterer bestiller denne avtalen. Avtalen regulerer rettigheter og plikter mellom bestiller og klubben.
Ved påmelding til NSG turnering er det påkrevd med forhåndsbetaling av startavgiften, som bekrefter du at du skal delta i turneringen. Bekreftelsen er en bindende påmelding til turneringen.

Angrerettloven kommer ikke til anvendelse, jf. angrerettloven § 22 bokstav m. Det forhåndsbetalte refunderes ikke og bestillingen kan ikke endres, utover i de tilfeller som fremgår av denne avtalen.
Unntak fra Angrerett – Angrerettloven §22 punkt m) 

  1. Refusjon

NSG refunderer det som er forhåndsbetalt dersom banen er stengt, eller andre grunner, medfører at turneringen blir avlyst
Beslutning om å stenge banen fattes av klubben når dette ansees nødvendig av hensyn til banen, spilleres sikkerhet eller offentlige pålegg eller råd. Banen kan bli stenget eller gjenåpnet med kort varsel. Beslutningen formidles enten på stedet, på klubbens nettsider eller som melding til den enkelte spiller.
Ved stengt bane vil klubben ikke under noen omstendigheter kunne holdes ansvarlig for utgifter eller tap som spilleren har hatt eller får utover det beløp som er forhåndsbetalt til NSG (og da kun i de tilfeller som er spesifikt angitt over).

  1. Avmelding

Spiller kan melde seg av en turnering inntil utløpet av oppgitt påmeldingsfrist. Betalt startavgift blir refundert.
Etter påmeldingsfristen og frem til 24 timer før turneringsstart, kan avmelding sendes til påmeldingsansvarlig og betalt startavgift blir refundert.  (Se kontaktpersoner for angjeldende turnering i GolfBox).

Ved avmelding senere enn 24 timer før turneringen starter har spilleren ikke rett til refusjon av startavgift, med mindre

  1. Du ikke kan delta pga. av sykdom eller skade som dokumenteres med legeerklæring.
  2. Det foreligger grunner for å ikke delta som er gjengitt i konkurransebestemmelsene.
  3. Det foreligger andre særskilte grunner som godtas av NSG.

Ved refusjon av startkontingent trekkes kr. 50,- i transaksjonsgebyr.

Dersom beskjed om avmelding /forfall ikke gis innen turneringsstart, kan spilleren også bli avkrevd greenfee fra den aktuelle arrangørklubb

  1. Ansvar

De alminnelige erstatningsregler gjelder for golfspill. Den enkelte spiller er selv ansvarlig for sine handlinger og skal opptre aktsomt og hensynsfullt overfor sine medspillere og omgivelser (forbipasserende, naboeiendommer, klubbens eiendom osv.)