Om snaue to måneder er vi i gang...

Fornøyde Mix-vinnere: Roger Boyesen, Erik Venner, Erik Isaksen og Sigurd Thinn

Invitasjonen til årets NSG Lagserie er gått ut til KK i disse dager, og det gjelder å samle troppene. Har du spilt i Lagserien tidligere, kan du allerede nå melde fra til KK eller lagleder at du vil være med i år også.
Hvis du har opplevd at du har mistet for mange slag, kan du se denne sesongen lyst i møte. I år får du nemlig med deg alle slagene.
De siste årene har det deltatt mellom 1000 og 1200 spillere fordelt på 130-140 lag i Lagserien. Det er plass til enda flere. Ved å gi handicapgodtgjørelse (får med alle tildelte slag) håper vi enda flere vil være med, spesielt spillere med høyere handicap som har opplevd å miste mange slag.
Hver 5. spiller i 2018 var over 70 år, dameandelen rundt 20% og 40% hadde over 15,0 i handicap. Det er spillere fra disse gruppene vi gjerne ser flere av.
Hvis du ikke har deltatt i Lagserien tidligere, anbefaler vi at du leser gjennom:  Hva er NSG Lagserie Match og Info om Lagserien 2019. Dette er turneringen for alle uansett handicap og alder.
Her spiller du med andre spillere fra egen klubb, og det gjelder å vinne flest mulige hull. Du slipper å oppleve at hvis du har spilt ett dårlig hull, er runden ødelagt. Når ett hull er spilt, er det nytt hull og nye muligheter.
Får du lyst til å være med, tar du kontakt med KK i klubben din og melder deg til tjeneste.
Vet du ikke hvem som er KK, eller vil vite mer om NSG Lagserie:

Generell informasjon om årets Lagserie kan lastes ned her:

Hva er NSG Lagserie Match

Invitasjon med påmeldingsskjema NSG Lagserie Match 2019

.Info om Lagserien 2019

Sluttabell Lagserien 2018

NSG Klubbkontakter 2019 pr 13.03.19. KLIKK HER

Det blir noen endringer i regler og retningslinjer i 2019.
men du kan gjerne kiikke litt å dokumentene fra 2018.

Rettledning GolfBox Lagserien 2018

Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2018