Stor interesse for Finalespillet Moss og Rygge GK 2. og 3. september.

Få ting er som å spille og kanskje til og med vinne som et lag. Her glade Drøbaksdamer i et arkivopptak…Edgar Bergh til venste..

-Det er meget hyggelig å oppleve all den iver og entusiasme som er for årets finalespill i NSG Lagserie, forteller Edgar Bergh Turneringskoordinator NSG Lagserie.
-Jeg gleder meg og håper det kommer til å svare til de forventningene dere har.  De to siste årene har værgudene absolutt vært på vår side, og det er vel ingen grunn til at ikke det skal fortsette.
Selv er Edgar Berg dessverre forhindret fra å være med lenger enn til å sette det hele i gang lørdag men han har heldigvis fått med seg rutinerte karer som Lars Hoel og Erik Økseter til å ta ansvar for resten av gjennomføringen.
-Dette er da i særdeles trygge og gode hender, avslutter Edgar Berg.
Redaksjonen tilføyer at den jobben Edgar gjør for NSG, spillerne og ikke minst golfgleden er formidabel. NSG Lagserie er et av NSGs desiderte største aktiva for flere golfspillere inn i organisert spill.

Last ned invitasjon og informasjon om finalespillet her:

Avd vinnere – deltakende lag Finalespillet 2017

Invitasjon finalespillet Moss og Rygge 02 og 03 09 2017

Registreringsskjema Moss og Rygge 2-3 september 2017

Registreringsskjema Moss og Rygge 2-3 september 2017

Tabeller per 18 08 2017.

Merk spesielt:
–    Spilleroversikt innen mandag 28. august (på vedlagte skjema).
–    Spillerbegrensingen i 2. divisjon Miks.
–    At kostnadene per lag betales til klubben før start lørdag.  Fint om laget betaler samlet.
–    At det er lurt å bestille innspillstid og eventuell golfbil tidlig.

Startlister kommer når alle lag er registrert