Det er alltid klokt å snakke med fagfolk om hvordan man skal forvalte sine verdier

Norsk Senior Golf og SISSENER AS, har inngått en samarbeidsavtale som gir medlemmene mulighet til å tegne andeler i fondet SISSENER Canopus uten tegningskostnader.
(Avtalen omfatter også annonsering, turnering og bistand ved arrangementer samt en plan om tittelsponsorat.)

SISSENER Canopus er et fond skapt av investorer – for investorer.
Fondet er tilrettelagt for de som ønsker å tjene penger, og ikke for å dekke markedseksponeringen som andre tradisjonelle fond!
SISSENER Canopuser et aktivt forvaltet globalt fond som kombinerer aksjer, obligasjoner, kontanter og andre finansielle instrumenter i samme portefølje. Denne fleksibiliteten gir oss muligheter til å tjene penger uavhengig av den generelle markedsutviklingen, og å beskytte kapitalen i fallende markeder. Vår målsetning er å levere en god risikojustert avkastning. (Annualisert avkastning siste 5 år: 16,32%p.a. pr. 06.07.2018)

Vi forvalter dine penger som våre egne.
Vi har stor tro på det vi gjør og har helt siden fondets oppstart, selv investert våre egne penger i SISSENER Canopus. At din kapital blir forvaltet på lik linje med våre egne innskudd, mener vi gir gode resultater over tid, samt en viss trygghet for deg som investor.
Du finner mer informasjon om fondet og våre resultater på vår hjemmeside KLIKK HER