NGF, NSG i samhandling om nye regler.

I de seneste årene har ferdighetsnivået til norske seniorspillere steget betraktelig. Stadig flere spillere har ambisjoner om å konkurrere og prestere på internasjonalt nivå.
Som følge av ulike innspill fra flere av våre mest fremtredende spillere, har det i en periode pågått drøftinger om hvordan vi på «best mulig måte» skal ta ut lagene (dame og herrer), som skal representere Norge i EGA Senior Team Championship.

I drøftingene har det vært naturlig for NSG å søke råd hos NGF, da det i øverste instans er de nasjonale forbund i alle europeiske land, som er ansvarlige for EGA sine aktiviteter.

NGF v/Sportssjef Øyvind Rojahn ga 13. mars 2023 et innspill som NSGs styreleder Einar Skogstad fulgte opp med å innkalle et knippe utvalgte seniorspillere til et høringsmøte 20. april sammen med NGF og NSGs ansvarlige for turneringsspill og uttak.

Sentrale tema i møtet var:

 • Omfang av uttak (hvor mange turneringer skal være tellende i hvilken periode)
 • Mulighet for å benytte turneringer spilt i utlandet som tellende for uttak.
 • Mulighet for å ta ut en eller flere spillere på skjønn.
 • Tidspunkt for iverksettelse av nye uttakskriteria.

Møtets konklusjon var å gi turneringskomiteen i NSG i oppdrag å utforme en anbefaling til NSGs styre, som behandlet denne i NSGs styremøte 20. juni.
Et samlet styre presiserte at det overordnede prinsipp om at en spiller kun kan få ett representasjonsoppdrag fortsatt skal gjelde. (Unntaket er EGA Indiviuelt).

Styrets konklusjon munnet ut i følgende retningslinjer i NSGs Turneringsbestemmelser.

4 Uttak til EGA – generelt.

 • For uttak til EGA lag opprettes en egen EGA klasse/OOM-liste.
 • Listen gjelder kun for uttak til EGA lag og spilleren må ved uttak til andre representasjonsoppgaver som tas ut 01.06 angjeldene år avgjøre om han/hun fortsatt ønsker å kvalifisere seg til EGA lag. Velger spilleren EGA listen mister han/ hun muligheten til andre representasjonsoppgaver med unntak av landskamper dersom man ikke kvalifiserer for EGA.
 • Minimum 5 spillere tas ut fra listen.
  En spiller kan tas ut på skjønn av en uttakskomité bestående av en rep fra NGF, en fra NSG og en av spillerne valgt representant.
 • Det kreves 7 tellende turneringer.
 • Spilleren kan benytte totalt fire resultater fra NM og internasjonale turneringer.

Disse bestemmelsene vil da gjelde for EGA lag (damer og herrer) uttak 2024 som starter 7 august 2023 og avsluttes 4. august 2024.

Uttak av EGA lagene 2023 for herrer og damer skjer etter gjeldende regler for uttak 2023, fra listene 11 EGA lag brutto herrer 2023 kl 1 og 12 EGA lag brutto damer 2023 kl 1.

To herrespillere allerede er forhåndsutatt pr 31. mai at OOM for siste turneringshelg 5. og 6. august

Asker 31. juli 2023

Einar Skogstad, Styreleder

Reviderte turneringsbestemmelser for 2024 ligger i «Dokumentarkiv» på NSGs hjemmeside