NSG har inngått samarbeid med arrangørene av SEBO 50+ turneringene (regionale seniorturneringer) og NSG medlemmen kan benytte resultatene herfra inn mot NSG Klassevise OOM og Regionale OOM lister.

Glade golfere på Solastranden GK

Norsk Senior Golf ønsker å gi sine medlemmer i Rogaland et så godt turneringstilbud som mulig.
For å imøtekomme våre medlemmers ønsker om flere turneringer har NSG nå inngått et samarbeid med arrangør av SEBO Eiendom 50+ turneringene. Et samarbeid begge parter er veldig positive til.

Gjennom samarbeid med SEBO 50+, får NSG medlemmer i Rogaland (og ellers) et større turneringstilbud i sesongen 2024. Sammen med NSG sine Vårspretten»-turneringer som i år spilles på Solastranden, Sandnes og Sola, blir dette et bra tilbud til NSG sine medlemmer denne sesongen.

SEBO50+ turneringene er åpne turneringer, dvs. alle spillere som er 50 år eller eldre kan melde seg på og delta. Avtalen med SEBO50+ gjør at NSG medlemmer kan benytte resultater fra disse turneringene inn mot NSG sine Klassevise OOM og Regionale OOM lister for 2024.

Derved vil NSG medlemmene ha et større turneringstilbud lokalt når det gjelder opptjening av OOM poeng i sesongen 2024.

NSG vil markedsføre SEBO 50+ turneringen til alle sine medlemmer, ikke bare til spillerne i Rogalands område. NSG vil omtale SEBO 50+ på våre nettsider, på NSG sine Facebook-sider, samt i mail til våre medlemmer.

Hvordan vil dette fungere?

 • NSG medlemmer må melde seg på og spille SEBO 50+ turneringene slik disse er satt opp med tanke på Klasse og Format.
 • NSG medlemmer betaler Startavgift og Greenfee som gjelder for SEBO 50+ turneringene
 • NSG medlemmer må så føre scorekort med maks score ved spill på SEBO50+ turneringene, for at NSG skal kunne hente ut korrekt score per runde.
 • NSG medlemmer må i tillegg melde seg på en parallell NSG-SEBO50+-turnering som NSG legger inn i sin Golfbox
 • Ved påmelding til NSG-SEBO50+ turneringen tilkommer en ”NSG Startavgift” på kr 100,-
  Denne er for å dekke kostnadene NSG får i forbindelse med å få registrert resultatet i NSG sine OOM lister. Avgiften forhåndsbetales på like linje med andre NSG turneringer ved påmelding.
 • NSG-SEBO50+ turneringene har samme Klasseinndeling som NSG Sissener Classic Tour, og spiller blir påmeldt i den klassen HCP tilsier ved påmeldingsøyeblikket.
 • NSG-SEBO50+ turneringene er ikke HCP-tellende, gjelder bare for å få resultatet registrert inn mot NSG sine OOM lister
 • NSG henter så ut resultatene fra SEBO50+ turneringene når disse er ferdig spilt, og legger inn resultatet for hver enkelt spiller i den aktuelle NSG-SEBO50+ turneringen i Golfbox.
 • NSG kan så hente ut resultatene og overføre disse til sine OOM lister på samme måte som ordinære NSG turneringer.
 • Spiller får OOM poengene i samme OOM klasse som de har ved sesongstart.

Styret i NSG har godkjent at NSG medlemmer som spiller SEBO 50+ får registrert sine resultatet i Klassevise OOM lister (Klasse 1 til 8), samt på de Regionale OOM listene og derved også som kunne benytte resultater fra SEBO50+ som OOM poeng som kvalifiserer til Landskamp-uttak. På samme vis som de vanlige NSG Sissener Classic Tour. (Gjelder IKKE som uttak)

Styret i NSG har besluttet at for å kvalifisere seg til EGA/ESGA/ESLGA lagene MÅ man fortsatt spille NSG sine egne «Sissener Classic Tour m/uttak»-turneringer.

Vi i NSG håper at dette kan være med på å gi NSG medlemmer fra Rogaland (og ellers) et positivt løft og en positiv opplevelse og at det blir mange av våre medlemmer som ønsker å delta på SEBO 50+ fremover. NSG oppfordrer derfor så mange som mulig av våre medlemmer til å delta i SEBO50+ turneringene denne sesongen.

OG vi håper jo selvsagt at dette også vil inspirere flere seniorer i Stavanger-regionen til å bli medlem i NSG og delta i våre aktiviteter, og derved få ”full tilgang” til NSG sine aktiviteter. Herunder delta i NSG Lagserie Match, NSG Lagmesterskap, Landsdelsfinaler og Landsfinaler etc.

Så skal vi jobbe videre med å skaffe flere «NSG turneringer» i Stavanger for neste sesong.

Det vil også være en evaluering av NSG-SEBO 50+-samarbeidet etter sesongen.

NSG-SEBO50+ turneringene legges ut i NSG Golfbox så snart klubbene har oppdatert ”sine” turneringer, og det vil være lenker fra NSG-SEBO50+ turneringene til de respektive klubbers SEBO 50+, noe som forenkler påmeldingsprosessen for det enkelte NSG medlem.

Så ønsker vi alle lykke til med sesongen 2024 og håper på mange gode resultater fra våre medlemmer i Rogaland, om det er i SEBO50+ eller i NSG regi.

Oversikt over NSG/SEBO50+ turneringer som vil kunne benyttes i OOM listene finner du her: (som PDF)
Terminliste: NSG-SEBO50-2024

Bergen 14. mars 2024

Geir Dalen
Turneringskoordinator Region Vest
Norsk Senior Golf