Takk til Randi E. Østvik for viktig presisering, selv om vi spiller "kjekk golf"....

Redaksjonen er oppriktig glad for gode innspill om måten vi omgås golfreglene på. Her er et klokt innspill og en nyttig link for alle som vi bli flinkere til å følge regler:

Randi E Østvik er ikke bare dommer; hun er også en habil golfspiller.

Jeg deltok i helgen på min første Mini-Tour i NSGs regi.
Det har vært en kjempehyggelig helg og gjensyn med mange golfspillere som jeg ikke har spilt med eller sett på lenge, samt mye «lott og løye».
Det er i min funksjon som dommer og for at det er en sesong med nye regler, at jeg denne gang henvender meg til dere med følgende refleksjoner etter helgen:

Ballplassering, -«forslag til lokale regler» fra NGF

Når en spillers ball ligger i en del av det generelle området klippet i fairwayhøyde eller lavere <eller identifiser et spesifikt område slik som fairway på hull 6>, kan spilleren ta fritak uten straff én gang ved å plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball i og spille fra dette fritaksområdet:

  • Referansepunkt: Punktet til den opprinnelige ballen.

Jeg oppfordrer alle klubbene til å følge samme ordlyd til følgende punkter:

  1. Fairwayhøyde eller lavere

Formål og likt grunnlag for HCP-regulering:

Bruk av denne lokale regelen utenfor fairway i generelt område anbefales ikke da den kan medføre at en spiller får fritak uten straff fra områder hvor en ball ellers kan være uspillbar (slik som i områder med busker eller trær).

  1. Referansepunkt, nytt 2019, (Regel 14)

Referansepunkt: Punktet til den opprinnelige ballen.

Dersom en ball skal droppes eller plasseres tilbake må spilleren markere referansepunktet.
Dersom prosedyren ikke følges, pådrar spilleren seg ett straffeslag!

Kommentarer som at «jeg er en regelfrik»… og nå spiller vi «kjekk golf» er ikke unormal tilsnakk fra spillere for en dommer.
Når jeg er spiller, er jeg spiller! Men ser jeg situasjoner som er graverende prøver jeg å gripe inn før «skaden» er skjedd.

Nyttig Link
Legger ved en link fra Asian Tour som på en enkel måte ta for seg de nye reglene. Dette kan kanskje være en ide som info ut til medlemmene.

https://www.youtube.com/watch?v=A2–nV0Rnh4

Da der er i NSG sin intensjon å følge golfreglene i turneringer, ber jeg deg om å gjøre en påminnelse til arrangørene.

Med ønske om en fin golfsesong.

Randi E. Østvik