NSG sin tittelsponsor Sissener ønsker deg et godt nytt år

I finanskretser er «Nyttårsraketter» en betegnelse på at aksjer som har hatt en relativt sett svak utvikling gjennom det foregående året, har gjort det bedre enn markedet ellers gjennom slutten av året og inn i det nye året.

Etter redaksjonens kunnskap og erfaring bør alt av raketter – enten de er basert på krutt eller penger – håndteres av folk som har greie på slikt. Kort sagt fagfolk som driver med dette til daglig.

I så måte er det jo betimelig at NSG har en tittelsponsor Sissener som gjerne stiller sin profesjon til rådighet for de av våre medlemmer som har lyst til å se om det er mulig å få noen fargesprakende og varig lønnsomme effekter av pengene sine.
Det er uomtvistelig mer lønnsomt å sette pengene i fond enn å sende dem til himmels på måfå.

KLIKK HER og få informasjon om investeringsmuligheter og marked i året som kommer Julewebinaret har følgende overskrifter:
Aktiv og passiv forvaltning
Hydrogenmarkedet – fremtidens energibærer
Høyrentemarkedet
Aksjemarkedet og utsikter for 2021.

Du kan også kontakte Jon Pettersen på tlf.: 900 33 337 om det er noe du ønsker å vite mer om

Vi tror på det vi gjør. Derfor investerer vi våre egne penger i fondene vi forvalter.
Det mener vi er det beste for at du skal tro på det vi gjør. For dine gode nyttårsønsker til de du er glad i.