"Man kan si mye om Napoleon, men kake kunne han bake." Sitat Stabel

Håper dere er godt i gang med å samle troppene fra i fjor til Lagserien 2019.

Du trenger ikke å være en hærfører av Napoleons kaliber, men kanskje det hjelper på rekrutteringen å invitere seniorene i klubben til et informasjonsmøte med kaffe og kake…

Divisjoner, avdelinger og spillere i lagserien

Det spilles i 2 divisjoner i lagserien.
Hver divisjon er delt opp i mange avdelinger, med normalt 4 lag i hver avdeling

  • I 1.divisjon er det både miks lag (damer og herrer kan delta), i tillegg til rene damelag som spiller i dameserien
  • I 2.divisjon er det kun Miks-lag

Hvem spiller i Lagserien
Litt statistikk fra lagserien i 2018:

  • Totalt 962 medlemmer deltok i Lagserien (776 menn og 208 damer)
  • 32% av spillerne i Lagserien deltok kun i Lagserien
  • 44% deltok bare i lagspill, dvs Lagserien og/eller Lagmesterskapet
  • Hele 80% av alle som spilte i Lagserien 2018 hadde ikke nok turneringer i NSG Classic Tour (CT) til å kunne kvalifisere seg til Landsfinalen (det kreves minst 7 turneringer i CT for å kunne delta i Landsfinalen)
  • 21% av spillerne var damer (61% av disse spilte i egen Dameserie). Dameandelen på mikslagene var bare 8%

Spesielt 2. divisjon Miks

  • 85% av spillerne hadde handicap over 14,9 (klasse 3-5)
  • 57% av spillerne var over 65 år. Yngste var 50 år og eldst 84 år.

Vi ønsker flere spillere/lag i 2. divisjon miks
Det er plass til langt flere spillere/lag i 2. divisjon miks. Det er nærliggende å tro at det er de mest ihuga turneringsspillerne, og dem som deltar på Classic Tour, som er mest aktuelle for spille i Lagserien, men slik er det nødvendigvis ikke.  Det hadde vært fint om dere i år kunne bli med på en dugnad for Lagserien og spesielt gjøre en innsats for å rekruttere til 2.divisjon miks.  Hvis dere ikke allerede har gjort det, følger noen tips.  Det er spesielt verd å merke seg at det i år skal spilles med full uttelling for spillehandicapet (tildelte slag), noe som vi tror vil gjøre Lagserien enda med attraktiv for spillere med høyere handicap.  At det oppfordres å spille banen kortere (tee forward), vil gjøre tilbudet mer interessant for den eldre garde (65+). Dette er en endring fra 2018 hvor en kun fikk 75% av sine tildelte slag

NSG-medlemmene
Vedlagt ( KLIKK HER ) finner du en oversikt over andelen NSG-medlemmer i den enkelte klubb som spilte i Lagserien i fjor.  Andelen varierer fra 20 til 90 prosent, og at i flere klubber er damene «holdt utenfor».  Det er i tillegg stor variasjon i hvilke handicap- og aldersgrupper som deltar i Lagserien fra den enkelte klubb.  Noen klubber har mange lag og gir dermed tilbud til spillere i flere handicap- og alderskategorier.  Det er uansett viktig at alle NSG-medlemmene i klubben opplever at de får tilbud om spill i Lagserien.

Høy sosial faktor i Lagserien
For mange av lagene i 2. divisjon oppleves spill i Lagserien som et tilbud med høy sosial faktor og moderat konkurransefaktor.  Ofte kan dette være mer ufarlig enn deltakelse i turneringer i egen klubb.  I egen klubb er det faktisk slik at for flere spillere har deltakelse i Lagserien vært deres første møte med turneringsgolf. Disse ser vi nå stadig oftere på klubbens egne turneringer.

Noen spiller bare lagspill
Når vi ser på spiller-statistikken for Lagserien 2018 ( KLIKK HER ) ser vi at 32% av spillerne deltar bare i Lagserien. Plusser vi på de 12 prosentene som i tillegg deltok i Lagmesterskapet, ser vi at 44% av spillerne bare på deltok på lagturneringene NSG arrangerer.  Det må bety at lagspill appellerer til spillerne på en annen måte enn vanlig slagturnering.

Ikke NSG-medlemmene?
I de fleste klubbene er det mange seniorspillere som ofte er å se på banen, men som bare spiller selskapsrunder med sine faste makkere.  Ofte er dette spillere med relativt høyt handicap, og de har gjerne også kommet litt opp i årene (65+).
Ved å invitere disse til å være med på ett lag i Lagserien, kan dette bidra til at de blir mer å se på klubbens egne turneringer, og kanskje også etablerer kontakt med spillere fra naboklubber. Riktignok må de melde seg inn i NSG for å spille i Lagserien, men det vil jo ha flere fordeler (lojalitetskortet, Classic Tour, Lagmesterskapet, reisetilbud, sponsortilbud mm).

Glem ikke damene
Det er stor variasjon i dameandelen fra klubb til klubb.  I noen lag i 2. divisjon miks er halvparten damespillere.  Noen lag stiller også med rene damelag i miksserien da det blir for stor reisebelastning å knytte seg til Dameserien.

Halvparten seniorer
I mange klubber er opp mot halvparten av medlemsmassen seniorer.  Bare en liten del av disse deltar i turneringsspill i og utenfor egen klubb.  Dette skulle tilsi at her er det et stort rekrutteringspotensial.

Aldri stilt lag?
Hvis dere aldri har stilt lag i Lagserien, bør dere prøve å få med ett lag i år.  Det er mange gjengangere i Lagserien, så mye tyder på at dette gir mersmak.  Det fører til flere golfrunder og flere gode golfopplevelser for ikke å glemme bedre helse.

Lykke til med rekrutteringa. Ta  kontakt hvis det er noe du lurer på.

Edgar Bergh, Turneringskoordinator NSG Lagserie Match, tlf.: 90 55 65 54