...men flaggstangen blir stående...

ja så lenge var Adam i Paris…. Nå er raken tilbake og fri plassering i bunker er behørig «revet» ut av de lokale regler. På en annen sidde er toalettene åpne og det skal man ikke kimse av…
Ei heller bør vi slappa av med de overordnede reglene om god avstand, håndhygiene og host i armkroken.

Følg også med på på NGFs Temaside om Korona…

I siste utgave (2. juni) av nyhetsbrevene fra NGF kan vi blant annet lese:

-Selv om det fortsatt vurderes å være smitterisiko ved berøring av felles kontaktflater så er de nedtonet noe. Med bakgrunn i det som er beskrevet konkluderer NGF og de samarbeidende interesseorganisasjonene (GAF, NGA, PGA og FNG) med at det nå f.eks. kan åpnes for bruk av rake i bunkere, vannkraner og søppelkasser på banen samt bruk av peg og driver på range. Flaggstang skal fortsatt stå i hullet ved putting og ballen ikke gå helt ned i hullet. Det er imidlertid viktig å minne om god håndhygiene, at man tar med egen antibac og å unngå å ta seg til ansiktet.

Nyhetsbrevene finner du HER