Gode golfrutiner

I 2012 kan det nok en gang være på sin plass å minne dere om noen gode golfrutiner og sunt golvett. Her har dere noen gode tips:

1. Spill raskere. Vær klar til å slå når det er din tur. Ha kølle, ball, hanske og peg klar samt en ekstra ball i lommen i tilfelle du må slå en provisorisk. Husk at du som førstemann i gruppen har 50 sekunder til rådighet. De andre har 40 sekunder. Følg med på hvor ballene til de andre går og hjelp til å lete. Som markør har du et spesielt ansvar for din medkonkurrent. Gå raskt til ballen din.

2. Når spiller du for sakte? Du spiller for sakte når du er 10 minutter eller mer etter startintervallet ditt. La oss si en benytter 10 minutters startintervall. Du skulle ha vært ferdig på hull 6 kl 1100 men er det ikke før kl 1121. Da ligger du dårlig an og kan risikere tilsnakk av en dommer. Husk at din plass på banen er rett bak gruppen foran deg og ikke rett foran gruppen bak deg. Den enkleste måten å ta igjen tid på, er å øke gangetempoet mellom slagene.

3. Reparering av nedslagsmerker på greenen. Altfor mange av oss er lempfeldige med rask reparasjon av nedslagsmerker. Vi er trolig ikke klar over hvor utrolig viktig det er å reparere dem. De må nemlig repareres med en gang du kommerfrem til greenen! Selv etter noen få minutter er skaden et faktum for alle andre som kommer etter deg denne dagen! Når nedslagsmerker repareres innen 5 minutter, leges skaden innen 24 timer. Dersom skaden ikke er reparert før etter 10 minutter, tar det hele 15 dager for å lege den!

Treningsslag

I løpet av golfrunden vår gjennomfører vi ofte treningsslag, enten som et par prøvesvinger uten ball før vi slår slaget eller som tidtrøyte i ventemodus. Dette er selvfølgelig helt greitt, vel å merke så lenge du ikke unødvendig forsinker spillet. Bestemmelser om trening finner du i regel 7 i regelboken hvor R 7-2 omhandler trening under runden. Her fremgår det at en spiller ikke må slå et treningsslag under spillet av et hull. Og med treningsslag menes slag på en ball i den hensikt å teste forholdene. Da pådrar du deg tap av hull i match og 2 straffeslag i slagspill. Dog med ett unntak: Du kan slå en rangeball tilbake på treningsfeltet – det er nemlig lov «å rydde opp» på banen. Men du tillates bare å vippe den eller «flicke» den vekk; du kan ikke innta din normale slagstilling.

Sjekk Dec 7-2/5: «Hitting Practice Range Balls Back to Range». Når du har lest den, kan du i samme slengen ta med deg 2 situasjoner til: Dec 7-2/2 om treningsputting på fairway og Dec 7-2/3 om treningsputting utenfor greenen mens du venter på tur. Jeg håper du ikke ble overrasket når du oppdager at dette ikke er tillatt. NB! Dersom du ikke har Decisionbokan tilgjengelig, sjekk nettet på www.randa.org. Der finner du alt om reglene.

Men mellom spillet av to hull kan du trene putting og chipping på eller nær:

a) puttinggreenen på sist spilte hull b) hvilken som helst trenings puttinggreen c) utslagsstedet på det neste hullet du skal spille på runden.

Så vil jeg bare minne om at du før en runde på enhver dag i en slagspill konkurranse ikke kan trene på konkurransebanen eller teste overflaten på noen puttinggreen på banen ved å rulle en ball eller stryke eller skrape overflaten. Da blir du disket. Du kan imidlertid trene putting/chipping nær det første utslagsstedet før start.

Hvem skal putte først?

Dette er alltid noe vi golfspillere diskuterer når den ballen som er nærmest hullet ligger utenfor greenen. Da kan jo spilleren putte med flaggstangen i hullet, mens vi som ligger på greenen ikke vil det. Da kan vi jo pådra oss 2 straffeslag iht R 17-3. Derfor synes vi det er greiest at den som ligger utenfor greenen putter først. Men hvem skal – etter reglene – putte først? Er det den som ligger utenfor greenen eller den som ligger lengst fra hullet, men er på greenen?

Grunnregelen er at den som ligger lengst fra hullet har retten til å spille først. Dette er fastslått i R 10 -Spillerekkefølge. Ref R 10-1b matchspill eller R 10-2b slagspill – «Under spill av et hull». Her fremgår følgende: «Etter at spillerne har startet spill på hullet, spilles ballen som ligger lengst fra hullet først». Så bruk gjerne din rett til å spille først hvis du ligger lengst fra hullet – ingen kan nekte deg det.

Vær samtidig klar over at det i slagspill ikke er noen straff for å spille utenfor tur. I matchspill er det imidlertid mye viktigere å passe på rekkefølgen, fordi din motspiller kan be deg annullere slaget ditt hvis du har spilt utenfor tur. La meg minne om det som skjedde Annika Sørenstam i Solheim Cup for en del år siden. Hun slo et fantastisk slag rett i hullet fra ca 100m i sin match. Men dessverre utenfor tur. Det amerikanske laget forlangte at hun slo slaget på nytt, etter at den amerikanske motspiller hadde slått sitt slag. Usportslig? Mange vil vel mene det. Men amerikanerne hadde dessverre retten på sin side og utnyttet den til sin fordel.

Puttestillinger

Hvordan plasserer jeg føttene når jeg skal putte?

Det er slik at vi skal ha begge føttene på samme side av puttelinjen når vi putter. Puttelinjen er den linjen spilleren ønsker ballen skal ta etter et slag på puttinggreenen. Dette er altså ikke nødvendigvis den rette linjen fra ballen til hullet. Og puttelinjen fortsetter heller ikke på andre siden av hullet. Årsaken til at føttene skal være på samme side av puttelinjen, skal visstnok ha vært den legendariske Sam Snead, som innførte en måte å putte på, som kunne minne om croquet. Når du spiller crocquet, har du kula midt mellom bena. Dette ble den gang ikke sett på med blide øyne, og derfor kom påbudet om begge føttene på samme side.

Mange av oss har vært i en situasjon hvor vi bare skulle ta den siste korte putten, og for å unngå å stå i puttelinjen til medspiller, kan vi ha stått «ulovlig». Både uten å vite det eller ønske det, men vi har gjort det av høflighet. Nå kan dere alle ta det med ro. En slik «tap-in» med føttene plassert litt uheldig skal ikke lenger lede til straffeslag. Denne regelen ble forresten innført i 2008. Ref Decision 16-1e/2. Her står det klart – «the purpose of Rule 16-1e is to prevent a croquet style of putting».

Var det noen som sa at det ikke finnes fornuftige golfregler? Neste gang du skal ta en tap-in, kan du altså kun konsentrere deg om å få ballen i hullet!

Fjerning av staker

Ute på banen er du vant med å fjerne de fleste typer flyttbare hindringer som er i veien for din stance, slagstilling eller spillelinje. Men hva med røde, gule, blå og hvite staker? Kan de flyttes? Er det lov f.eks lov å fjerne en blå GUR stake, selv om den ikke hindrer svingen eller «stance»? Den er i spillelinjen ca 5 meter foran ballen – og du er redd for at ballen vil treffe staken.

Flyttbare hindringer behandles i R 24-1. Den tillater deg å flytte blå, gule og røde staker. La meg legge til at det ikke spiller noen rolle om ballen ligger inne i det området som staken indikerer eller utenfor. Du kan fjerne staken likevel. Husk imidlertid å sette den tilbake på plass etter slaget. Vær også oppmerksom på at enkelte baner har stakene merket som uflyttbare i sine lokale regler. Og da må vi respektere det. Men det er svært få baner som praktiserer dette og NGF anbefaler at dette ikke gjøres.

Den oppmerksomme leser vil ha sett at jeg ikke nevnte hvite staker blant de flyttbare hindringer. Årsaken til det er at hvite staker hverken er uflyttbare eller flyttbare hindringer. De angir «out-of-bounds» eller utenfor golfbanen. Således får du ikke ta fritak fra dem som om de var uflyttbare hindringer. Fjerner du en hvit stake, pådrar du deg 2 straffeslag i slagspill og tap av hull i matchspill. Men har du først fjernet den, kan du i slagspill gjennomføre slaget før du setter den tilbake, forutsatt at ballen ikke er utenfor banen. Du vil likevel ikke få flere enn 2 straffeslag.
Hvordan defineres så en ball å være utenfor banen? Skal hele ballen være utenfor linjen mellom de hvite stakene? I så fall, gjelder linjen i front av stakene eller linjen på baksiden av stakene? Svaret er at når noe av ballen berører strekens innside, er ballen inne på banen. Først når hele ballen er på utsiden av strekens innside, er ballen utenfor banen.

Skader på puttinggreenen – hva kan du reparere?

På puttinggreenen kan det finnes ulike typer skader. Men selv om du kunne ha lyst til å reparere alle skader som ligger i din puttelinje eller som kan påvirke din putt, gjelder dessverre visse begrensninger. For det er slik at det eneste vi har anledning til å gjøre noe med på greenen, er nedslagsmerker og hullplugger eller rester etter gamle hullplasseringer. Merker etter «spikes», skotråkk eller andre typer rifter eller hull i greenen har vi ikke lov til å gjøre noe med. Sjekk Regel 16-1 c, spesielt setningen – «All annen skade på puttinggreenen tillates ikke reparert hvis det kan hjelpe spilleren i hans etterfølgende spill av hullet.» Konsekvensen av å reparere slike andre merker er to straffeslag i slagspill og tap av hull i matchspill.

Uspillbar ball
Denne uke fokuserer vi på en situasjon som er typisk for alle golfrunder – ballen din ligger uspillbar. Hva vil du gjøre? Husk først at du kan erklære din ball uspillbar på ethvert sted på banen unntatt når ballen er i et vannhinder. NB! Du aleneavgjør hvorvidt din ball er uspillbar.

Her kommer Regel 28 «Uspillbar ball» inn i bildet. Med en straff på ett slag har du følgende alternativer:

a. Spille en ball på stedet så nær som mulig hvorfra den opprinnelige ballen sist ble spilt (se regel 20-5); eller

b. Droppe en ball bak punktet hvor ballen lå, idet en holder dette punktet direkte mellom hullet og punktet hvor ballen skal droppes, uten grense for hvor langt bak dette punktet ballen kan droppes (flagglinjen) eller

c. Droppe en ball innenfor to køllelengder fra stedet hvor ballen lå, men ikke nærmere hullet.

Som du vet, tilsier droppereglene at ballen droppes av spilleren med utstrakt arm i skulderhøyde. Men visste du at ballen tillates å rulle inntil 2 køllelengder fra det punktet den treffer bakken, så lenge det punktet ligger innenfor kriteriene i pkt c)? Ref R 20-2 om dropping. Du har faktisk en fordel til. Før du dropper ballen kan du fjerne løse naturgjenstander rundt droppepunktet og således forhindre at ballen ender opp i et dårlig leie.

Hvis den uspillbare ballen er i en bunker, kan du fortsette etter punkt a, b, eller c. Hvis du velger å fortsette etter punkt b eller c, må en ball droppes i bunkeren. Ballen kan løftes og rengjøres når denne regelen benyttes.

STRAFF FOR BRUDD PÅ REGEL:
Matchspill – Tap av hull; Slagspill – To slag.

Flaggstangen
Denne gang skal vi fokusere på flaggstangen. Den er en flyttbar rett merkestang, normalt med en flaggduk i toppen. Den må være sirkulær i tverrsnitt og polstring eller støtdempende materiale er forbudt. Stangen må ikke være tykkere enn at det er nok plass for at en ball skal kunne falle ned i hullet i rommet mellom stangen og hullkanten. Når vi vet at hullets diameter er 10,8 cm og ballens diameter 4,26 cm, ser vi at stangen aldri må være tykkere enn 2,28 cm. Stangen er i tillegg festet i en metallkopp i hullet som skal være senket ned med øvre del minst 2,54 cm fra hullkanten.

Regel 17-1. Flaggstang passet, tatt ut eller holdt opp
Før et slag slås fra hvor som helst på banen kan spilleren få flaggstangen passet, tatt ut eller holdt opp for å få anvist hullets posisjon.Hvis flaggstangen ikke blir passet, tatt ut eller holdt opp før spilleren slår et slag, må den ikke passes, taes ut eller holdes opp under slaget eller mens spillerens ball er i bevegelse hvis dette kan influere på ballens bevegelse.

Anmerkning 1: Hvis flaggstangen står i hullet og noen står nær den mens et slag blir gjort, anses han å passe flaggstangen. (Du står nært flaggstangen når du står på en armlengdes avstand)

Anmerkning 2: Hvis, før slaget, flaggstangen er passet, tatt ut eller holdt opp av noen med spillerens kjennskap og han ikke gjør noen innvending, anses spilleren å ha godkjent det.

Anmerkning 3: Hvis noen passer eller holder opp flaggstangen mens et slag blir gjort, anses han å passe flaggstangen inntil ballen blir liggende i ro.

Flaggstang flyttet mens passet, tatt ut eller holdt opp mens ball er i bevegelse

Dette er nå mulig etter en regelendring i 2008 av R 24-1 Flyttbar hindring. Når en ball er i bevegelse , må en hindring som kan påvirke ballens bevegelse ikke fjernes, bortsett fra en spillers utstyr eller flaggstang når den er passet, tatt ut eller holdt opp.

Ball som hviler mot flaggstang – R 17-4. Når ballen som ikke er hullet ut hviler mot flaggstangen i hullet, kan spilleren bevege eller fjerne flaggstangen. Hvis ballen da faller ned i hullet, har spilleren hullet med sitt siste slag.

Mens vi er inne på dette med ball på hullkanten, vil jeg også minne om at du iht R 16-2 kan vente i 10 sek for å se om ballen faller ned i hullet av seg selv. NB!Tiden begynner ikke å løpe før du har kommet frem til ballen og du har lov til å stille deg slik at ballen kommer i skyggen for sola i disse 10 alltid lange sekundene. Men husk at dette ikke gjelder situasjoner hvor ballen hviler mot flaggstangen.

Vannhinder

Som dere vet finnes det 2 typer vannhinder. Vannhinder markert med gule staker og sidevannhinder, markert med røde staker. Disse stakene er flyttbare hindringer dersom de er til hinder for din slagstilling og utførelsen av slaget, enten ballen ligger i hindret eller ikke. For gule vannhindre har du to fritaksmuligheter – a)spille en ball på stedet så nær som mulig eller b) På flagglinjen uten begrensning til hvor langt bak vannhindret du vil gå.

Og bare så det er sagt – det er ikke gratis. Du ilegges 1 straffeslag. Derimot koster det ingenting å slå ballen fra hindret. Men tenk deg godt om før du prøver deg på det.

Men for sidevannshinder – røde staker – har du en ekstra mulighet, i tillegg til de 2 ovenfor nevnte. Det er å droppe en ball utenfor sidevannshindret innenfor to køllelengder fra og ikke nærmere hulllet. Visste du forresten at du også kan gå over på den andre siden av sidevannshindret og i stedet droppe ballen der på samme måte? Jo, det kan du. Men ikke nærmere hullet!

Ball funnet i vannhinder

Så til en aktuell problemstilling. En spiller antok at ballen hans kunne være i et vannhinder, selv om dette ikke var så godt som sikkert. I det han passet på at han ikke falt, gikk han forsiktig inn i hinderet og begynte å lete etter ballen. Han fant en ball, men den var dekket av en løs naturgjenstand. Han fjernet den løse naturgjenstanden, og oppdaget at ballen lå i et absolutt uspillbart leie. Han bestemte seg for å ta fritak fra vannhinderet og droppet ballen iht regel 26-1b bak hinderet. Etter å ha droppet ballen ser han at den ikke har hans identifikasjonsmerke på seg. Samtidig opplyser en medspiller at ballen hans er funnet lenger frem i roughen.

Hva skal spilleren gjøre, og er det noen straffeslag involvert?

Spilleren var smart. Han identifiserte ballen før han slo på den. Han kan nå ta opp den droppede ballen og fortsette på den opprinnelige ballen uten straffeslag. Ref Decision 26-1/3.7

Forbedre leie, område for planlagt slagstilling eller sving, eller spillelinje

Du slår en ball inn under et tre og det er noen grener der som hindrer en naturlig og god slagstilling. Har du da lov til å flytte, bøye eller brekke grener med kroppen for å få gjennomført det slaget du ønsker å slå?

Iht R 13-2 har du i utgangspunktet ikke lov til å forbedre leiet eller området for planlagt sving. Dette betyr bl.a. at du ikke kan flytte, bøye eller brekke noe som vokser eller sitter fast. Det er imidlertid tillatt å innta en slagstilling som gjør det det mulig for deg å slå ballen fra en gitt posisjon. I ovenfor nevnte tilfelle kan du således rygge inn under grenene for å innta slagstillingen. Dette må imidlertid skje på en skånsom måte («Fairly taking your stance»), men det er tillatt å bøye grenene i noen grad. Det er derfor regelbrudd om du bøyer en gren bak en annen gren eller står på en gren så den ikke forstyrrer svingen din. Om du slår ned gress, blader eller brekker grener for å ta slagstilling eller i en prøvesving, begår du regelbrudd. Om dette skjer ved gjennomføringen av selve slaget, er det derimot helt OK. Du har rett på en slagstilling, men ikke å forbedre den.

Les R 13-2 og Decision 13-2/1