Aldri har så mange damelag vært med i lagserien

Vinnerlagene med damene som tok 1.-3. plass i 2017. Styrelederen til venstre og Drøbak, Vestfold og Østmarka følger.

Omleggingen fra divisjoner til hcp-inndelte puljer har åpenbart truffet match-glade golfhjerter. Særlig kvinnehjerter.
Økningen av damelag er formidabel.  27 lag i år mot 16 de siste årene er en økning på 69%. Mye tyder på at omleggingen til puljer, med mulighet til selv å bestemme hvilket ferdighetsnivå man ønsker å konkurrere på, har slått svært godt an.
Det skal heller ikke legges skjul på at det også ligger en formidabel «markedsinnsats» bak årets rekorddeltakelse (153 lag totalt).

Lagseriegeneral Helge Wangen i full sving. Foto: NSG Arkiv

Lagseriegeneral Helge Wangen kan ikke få fullrost nok den innsats hans assistent Edgar Bergh har gjort på e-post og telefon – land og strand rundt.
Forrykende.
Wangen forteller videre: -Turneringslisten for lagserien er på det nærmeste klar og omfatter 442 lagkamper med totalt 884 singel matcher og 442 fourball matcher. Samlet tilbakelegger lagspillerne ca 35.000 km som er et betydelig bidrag til folkehelsen.

Det gjenstår noen avklaringer før den planlagte utsendingen av spilleplan, regler og retningslinjer på mandag 26. april.
Covid situasjonen skaper fortsatt usikkerhet knyttet til gjennomføringen, men vi «lever i håpet» om at første runde kan være gjennomført innen 22.mai. Da kan alle kamper være avsluttet innen 14. august slik at avdelingsvinnerne kan forberede seg til finalespill 28. – 29. august på Vestfold GK.

-Overgangen fra 3 divisjoner til 5 puljer har skapt enkelte utfordringer når det gjelder å lage avdelinger med 4 lag og akseptable reiseavstander. Følgelig er det en del avdelinger med 3 lag i år.  Disse lagene får tilbud om trippel serie slik at alle lag får 6 kamper hvis lagene er enige om en slik løsning, avslutter Wangen.

Redaksjonen lever i «åndeløs» spenning i påvente av hva som kommer av råd og retningslinjer fra regjeringen i forbindelse med «Trinn 2» i gjenåpningsplanen.

Uansett hvordan det påvirker muligheten til å arrangere og organisere idrett og fritidsaktiviteter utendørs på tvers av kommunegrenser, må vi likevel være svært takknemlige for at vi i det minste får anledning til å spille.