NSG styret fant den gyldne middelvei

Det gjenvalgte NSG styret består av: Styreleder Grethe Kristensen Nysveen (i midten), Asle P Johansen, Elin Horgen, Jon Ragnar Krogstad, Geir Rune Djuve, Ola Bøe, Anne Ki Klemetsen, (vara), Lasse Delebekk (vara) og Brita Kleven Thorsvik (vara).

Det store engasjement rundt TB 2018 og endringen av spilleform i klasse 2 og 3 fra slaggolf uten handicap (brutto) til slaggolf med handicap (netto), nådde sitt klimaks under presentasjonen av TB 2018 under «Faglig Formiddag» før NSGs årsmøte på Gardermoen lørdag.
Til tross for til dels «iltre» innlegg i sosiale media i den senere tid, ble det en grundig og konstruktiv meningsutveksling.  Deltakerne utviste respekt og forståelse – og ikke minst tillit – til at NSGs styre ville treffe en god avgjørelse i styremøtet i dag søndag 18. februar.

Styret gjorde en grundig gjennomgang av forslag, meninger og argumenter for og i mot det foreliggende forslag. Styret søkte i sin avgjørelse å komme kritikerne i møte, samtidig som de søkte å ivareta medlemmenes ønske om ajourførte klassevise OoM-lister. Det ble også lagt vekt på den økonomiske betydningen av å gjøre det manuelle arbeidet med listene enklere og mer kostnadseffektivt.

Styret fattet enstemmig følgende vedtak til endring i TB 2018.
Klassene 1 – 3 spiller brutto.
De klassevise listene føres netto med unntak av klasse 1 som føres brutto.
Øvre hcp-grense for klasse 1 tilbakestilles til 6, 9. Klasse 2 starter fra hcp 7,0

Vedtaket imøtekommer NSG-medlemmene i klasse 2 og 3 sine ønsker, samtidig som den ivaretar organisasjonens mål om å gi medlemmene bedre «listeservice» til en fornuftig kostnad.

Til informasjon
For de som ikke har fordypet seg i saken opplyser vi høfligst om at forslaget til endringen har sitt utspring i et mangeårig ønske fra medlemmene om hyppigere ajourførte OoM-lister. NSGs utfordring ligger i vårt Tour-poengsystem i kombinasjon med mange klasseskifter mellom våre hcp-definerte klasser. Manuelt arbeid som krever tid og årvåkenhet.
Et delmål ble følgelig å fjerne alle feilkilder som følge av klassebytte ved OoM-føring. I spill med hcp vil netto score «stå seg» uansett klasse.
NSG arrangerer alt fra mange små turneringer med 20 – 40 spillere, til store med opp til 200 deltakere. Alle har samme krav til å få sine Tour-poeng, men alle har ikke behov for å spille uten hcp, selv om det er «kjennetegnet» på «ekte» golfspill.
Spillet med hcp (netto) lar spillerne konkurrere på «like vilkår» i og med at spilleren får effekt av sitt hcp.
(Sannsynligvis en svært gammel «genistrek» som har gjort golf til en av verdens største idretter.)
Spilleren som er best i forhold til seg selv er best, mens i brutto er det spilleren som er best i forhold til banen som er best.
Bruk av netto som spilleform åpner mulighet for større fleksibilitet i valg av banelengde for ulike klasser i samme turnering, med unntak av uttaksturneringer.
(Ref TB 2018 2.4 Utslagssteder: a. Herrer spiller normalt fra gul tee og damer fra rød tee eller korresponderende avstandangivelse angitt i tall. I Classic Tour kan H kl 2 – 5 og 7 settes på blått eller tilsvarende der slike utslag finnes.)

Nå er imidlertid «alt som før» hva gjelder spilleform i alle klasser, det er (og har heller aldri vært) noen endringer i kriteriene for uttak til de ulike representasjonsoppgaver i verken brutto eller netto.
Det eneste nye i 2018 er at de klassevise listene føres basert på netto resultat.

Redaksjonen kan ikke fri seg for å tenke litt på Ole Brum, som etter sigende skal ha uttalt:  – Ja takk, begge deler.
Vi lar imidlertid nedenstående samtale mellom Ole Brum og den kronisk skeptiske Nasse Nøff sette punktum for en god håndtering av et stort engasjement.

– for det er aldri dumt å tenke seg om en stund….