NSGs Årsmøte i ren Golfglede.

Ola Bøe (til venstre) ville gjerne være med å gratulere ny styreleder Jon og sytt styremedlem Brita med «godt valg». Foto: NSG

Etter en begivenhetsrik fagdag med nyttige innlegg om golfens utvikling generelt og vår kommende sesong spesielt kunne de drøyt 40 årsmøtedeltakerne si seg fornøyd med et kompakt og effektivt årsmøte.

Dagen startet med den nyvalgte golfpresidenten Egil Hatling som fortalte om sine og det nye NGF-styrets hovedmålsettinger for Golf-Norge; rekruttering, toppidrett og klubbmiljø.
Han la også vekt på viktigheten av samhandling for å få fart i golfinteressen i Norge, noe vi i NSG så absolutt bifaller.
Under fagdagen ble det nye hcp-systemet gjennomgått, strategigrunnlaget for NSG fremlagt, terminliste gjennomgått og TB2020 grundig presentert.
Disse offentliggjøres i løpet av kommende uke.

 

Grethe Kristensen Nysveen ble behørig takket av etter 8 år i NSGs styre. Foto: Signe Høstbjør

Lederskifte
Etter åtte år i styret og tre av disse som styreleder var tiden kommet for Grethe Kristensen Nysveen (Bærum GK) for å overlate roret til Jon R Krogstad (Kongsvingers).
Grethe ble behørig takket og hyllet for sin innsats som Jon ble ønsket velkommen.
Brita Kleven Thorsvik, (Stiklestad GK) rykket opp fra varaplass til styret og inn som ny vara ble Terje Wiik (Losby GK) valgt.

NSGs styre 2020 består av:
Leder:                 Jon Ragnar Krogstad, Kongsvingers GK. Ny Valgt for 1 år

Styremedlem:   Signe Brit Høstbjør, Skjeberg GK. Gjenvalg. Valgt for 2 år

Styremedlem:   Asle Petter Johansen, Asker GK. Gjenvalg. Valgt for 2 år

Styremedlem:   Brita Kleven Thorsvik. Ny (tidl. vara). Valgt for 2 år

Styremedlem:   Ola Bøe, Onsøy GK. Ikke på valg

Styremedlem:   Geir Djuve, Stavanger GK. Ikke på valg

Varamedlemmer

Varamedlem 1:  Terje Wiik, Losby GK. Ny. Valgt for 1 år

Varamedlem 2:  Anne Ki Klemetsen, Hof GK. Gjenvalg. Valgt for 1 år

Varamedlem 3:  Lasse Delebekk, Skjeberg GK. Gjenvalg. Valgt for 1 år

Så snart årsmøtedeltakerne var på vei ut døren hadde styret sitt første møte. Viktig å bearbeide innspill og inntrykk fra årsmøtet mens de er ferske.

Etterpå var det mat og prat.
Nei, ikke så mye om mat, men veldig mye matnyttig om golf.

Her representert ved Eiliv Solheim og Brite Kleven Thorsvik. Foto: Anne Ki Klemetsen