Norsk Senior Golfs "banebrytere" Carl Semb og Ron Allison er gått bort.

Carl Semb og Ron Allison var begge med i Norsk Senior Golf sin spede oppvekst, fremsynte «nybyggere» som de var.
Nå er de borte, men minnene lever.

«Calle» Semb var blant initiativtakerne til NSG i 1990 og har i det store og hele vært en bauta i utviklingen av golf i Norge. Først og sist gjennom sitt virke i Oslo GK, og som president i NGF fra 1988 til 1996, i tiden da golf utviklet seg fra å være en sport for de få til å bli idrett for alle.

Ikke minst så Semb nytten og nødvendigheten av å gi seniorene et organisert turneringstilbud, så vel nasjonalt som internasjonalt.

Vi anbefaler nekrologen av Niels Vik og Jens-Ove Hagen i Aftenposten 7.12.2018

Se intervju med Calle Semb her

Ron Allison mellom Finn Petter Holm og Nils Jørgensen fanget i et stille øyeblikk under Jyllandsturen i 2000

Ron C Allison var kanskje ikke akkurat en bauta, tross sin majestetiske skikkelse.
Han må heller finne seg i betegnelsen hjørnesten, der han mer eller mindre administrerte NSG fra kjøkkenkroken.

NSG med Calle Semb i front, startet som en frivillig organisasjon, men etter hvert som aktivitet
og medlemstall vokste, ble det nødvendig å ansette en deltids sekretær/kasserer, og Ron C Allison tiltrådde fra og med årsmøtet i 1996 i 30 % stilling.
Han etablerte hjemmekontor med stensilmaskin på kjøkkenbordet. All informasjon til medlemmene gikk i papirform, og ble stensilert og pakket på kjøkkenet hans.

Ron fikk sin MBE (Member of the Most Excellent Order of the British Empire) for noen år siden pga sitt arbeid i en Norsk-Engelsk forening. Ron C Allison flyttet hjem til Skottland på sine «gamle» dager, og døde og blir begravet der.

Vi lyser fred over deres minne.