NSGs styre har besluttet at TK skal være uavhengig.

Kandidater til NSGs turneringskomité (TK) søkes.

Turneringskomiteen er drivverket i NSGS turneringsvirksomhet.
Med bakgrunn i turneringsbestemmelsene skal TK planlegge og påse at NSGs turneringsprogram (terminlisten) blir utarbeidet og gjennomført.
Fysisk gjennomføring gjøres av NSGs turneringskoordinatorer i samarbeid med klubbene.
Medlemmer av komiteen må ikke være utdannet som NGF dommer, men det er en forutsetning med inngående regelkunnskap og erfaring fra turneringsvirksomhet.
Det tilligger komiteens mandat å revidere NSGs turneringsbestemmelser og fremlegge dette som forslag til NSGs styre.

Turneringskomiteen skal bestå av 5 -6 medlemmer hvorav minst to personer av hvert kjønn.
Komiteen ledes av en TK-leder oppnevnt av styret. Komiteen rapporterer til styret og samhandler med daglig leder som er komiteens sekretær.
Komiteen har 3 til 4 møter årlig (nett og eller fysisk tilstedeværelse).
Medlemmene velges for to år av gangen. Halvparten oppnevnes i år med partall og halvparten oppnevnes i år med oddetall. Slik sikres kontinuiteten.

Godtgjørelse
Det er ingen lønn forbundet med vervet, men alle kostnader i forbindelse med møter (reise, mat opphold) dekkes av NSG

Møtegodtgjørelse kr 500,- pr møte. (Gjelder også nettmøter.

Vi oppfordrer NSG-medlemmer fra alle deler av landet til å forslå seg selv eller andre.

Frist for innsendelse av forslag: 29. september 2023.

At vi benytter oss av et bilde av TK-leder Asle P Johansen i kamp med en villsau på Tusna, er kun et eksempel på hvilket bredt spekter av kløkt og kunnskap man må beherske som TK-medlem.