Hvilke regler gjelder for å melde seg av en turnering

Har du meldt deg på en turnering på Senior Tour, men finner mer eller mindre ”plutselig” ut at du ikke kan delta, kan du risikere å måtte betale både startavgift og greenfee.

weatherI NSG Turneringsbestemmelser står det klart:
§ 1.5.3 Avmelding

Avmelding til turneringer gjøres på følgende måte:

  1. Innen påmeldingsfristen er ute, skal man stryke seg selv i GolfBox.
  2. Etter at påmeldingsfristen har gått ut, og frem til kl 12:00 dagen før turneringsdato, skal avmelding meldes til NSG Påmeldingsansvarlig/Turneringskoordinator.
  3. Avmelding etter kl 12:00 dagen før turneringsdato, skal gjøres til arrangørklubbens turneringsleder
  4. Ved avmelding etter kl 12:00 dagen førkan spilleren bli fakturert for full greenfee samt startavgift. Unntatt er i de tilfeller hvor spilleren kan dokumentere sykdom/skade. Ved gjentatte NS faktureres spilleren dobbel greenfee/startavgift.
  5. Kortere avmeldingsfrist kan avtales dersom klubb og Turneringskoordinator er enige om dette.

Vi vet at det er litt av hvert som kan ”endre planene” for folk i vår alder, også etter at startlister er offentliggjort. Men vi ber innstendig om at du gir beskjed så snart du «værer» endring i ”timeplanen” din, øvrige aktiviteter og værmeldingen.
Det å endre startlisten gang på gang er ikke bare tidkrevende for klubb og turneringsledelse; det har også konsekvenser for de øvrige spillerne.
Som tilretteleggere og formidlere av ”Golfglede” er det vår oppgave å legge best mulig til rette for ”alle”. Noe som til tider kan være vanskelig når enkelte er mest opptatt av å gjøre det enkelt for seg selv. (Gammelt Fairway-ordtak)
For avmeldinger etter fristen kl 12:00 dagen før turnering vil vi skjerpe kravene til dokumentasjon av gyldig grunn.

Vi oppforder:
Har du ønsker for turneringen om starttid; gi beskjed ved påmelding.
Meld fra om endringer så fort du vet noe.
Om du vet at du ikke kan spille i regn og/eller fuktig, kaldt vær, meld deg heller av og spør så om det er plass om værforholdene bedrer seg.

Takk for oppmerksomheten og lykke til.