NSGs Stragiplan 2018 - 21 er verdt å følge

Veien blir til mens du går, sies det. Men om NSG skulle basere sin virksomhet på at alle går sin egen vei, stiller redaksjonen seg tvilende til hvorvidt vi hadde kommet noen vei.

Det er ille nok ute på banen at ballene våre tar sine egne veivalg…(blekt smil).

På samme måte som du har nytte av å legge en spillestrategi, som er i samsvar med din kapasitet og spillestyrke, er vi som organisasjon best tjent med å vite hva vi skal holde på med – og holde oss til det for en gitt periode – innenfor de økonomiske rammer vi har til rådighet.

Strategi er å velge vei
Det har NSG gjort på ulike måter siden opprettelsen i 1990. Nå har vi endelig klart å stake ut et omforent veivalg tuftet på en visjon med en misjon og en plan for aksjon.
Strategiplanen tuftet på verdibegrepene: mestring, bedre helse, sosialt og trivsel, ble presentert under Faglig Formiddag før NSGs Årsmøte i helgen.

Vi håper du finner nytte og glede i gå nøye gjennom hele NSGs Stragiplan 2018 – 21  KLIKK HER  Da tror vi du finner enda flere gode argumenter for både å være med på turneringer oftere, og blir inspirert til å få med deg venner, kjente og øvrige seniorer i klubben din til å bli med på «moroa».
Turneringsspill inneholder ikke bare mestringsmåling blant jevnbyrdige, det handler like mye om sosialt samvær, gruppetilhørighet og holde deg sunn og frisk.
Så sunt er det faktisk at du kan unne deg både en rømmeklatt og syltetøy på vaffelen.

Aktivitetsgenerator
Norsk Senior Golf er en betydelig «aktivitetsgenerator» for å holde Norges største spillergruppe i «sving».
Jo flere seniorer som holder seg i regelmessig aktivitet ved å spille turneringer, desto flere «positive ambassadører» vil  golfen generelt og klubbene spesielt nyte godt av.
Det sies at golfspillere lever fem år lenger. Følgelig har de fleste klubber nytte av å ta best mulig vare på sine seniorer for å sikre medlemskontingenten.

For eldre
Har du forresten tenkt på hva seniorenes engasjement i sine barnebarn kan bety for rekruttering til golf?
I en tid der begge foreldre jobber har besteforeldre fått et stadig økende ansvar for barn.
I følge SSB er halvparten av mennene blitt bestefedre da de var 55 år, og halvparten av kvinnene bestemødre innen 52 års alder. 47 prosent har fra ett til fire barnebarn og 30 prosent mellom fem og ti. I tillegg til de egne barnebarna har nesten tre av ti fått stebarnebarn, eller såkalte bonusbarnebarn, enten via egen partner eller via barns partner.

Så jo flere «besteforeldre» som opplever «Golfgleden», desto større muligheter for å få flere barn og unge ut i det grønne. Få ting – om noe – er mer begeistrende å se enn en på 8 og en på 80 rusle frem mot greenen i felles glede og utveksle erfaringer over noe de opplever sammen.
Barn hører nemlig mye mer på coole besteforeldre enn på «teite, masete» foreldre….
som ikke har tid til å snakke sammen.

Mange sier at golf tar tid.
Feil.
Golf gir tid.
Sammen.