Det er  fristende å si at «nett» er kommet for å bli, men når sant skal sies er et årsmøte en flott, for ikke å si mye triveligere, anledning til å møtes også «fysisk». Følgelig håper vi at vi kan møtes om et år, selv om årets nettvariant gikk meget kontrollert, effektivt og korrekt for seg.

Det ble et «kompakt» Årsmøte med 6 tilstede og resten på nett. Foto: NSG/TLS

Før selve årsmøtet holdt TK-leder Asle P Johansen en komprimert gjennomgang av terminliste og turneringsbestemmelser. Tuneringsomfanget på Sissener Classic Tour blir som tidligere, likeså mesterskap, lagspill og finaler.
Nytt av året er  parkonkurransen «Sissener Pairs» som kjøres som et pilotprosjekt på Østlandet, skjønt alle klubber i region er «fri» til å be om en slik turnering.
Lagserien får i år et hcp-inndelt puljeoppsett, slik at spillerne får møte andre spillere med mindre forskjell i hcp. Les om NSG Lagserie Match HER

Klasseinndelingen blir også endret slik at det nå blir fire klasser under hip 15,9, der klasse 1 går opp til 4,9. Se forøvrig TB som du finner i vårt Dokumentarkiv. KLIKK HER

Vi takker av Brita Klvevn Thorsvik, Anne Ki Klemetsen, Geir Djuve og Lasse Delebekk for fremragende innsats i NSGs styre i mange år.
Takk også til Helge Wangen som trer ut av valgkomiteen, men fortsetter i «resultat og tallknuseravdelingen» i tillegg til at han tar ansvar for Lagserien. (Edgar Berg fortsetter som assistent.
Vi takker også Roy B Gundeid for engasjert innsats for lagserie og regionale turneringer.

Det nye styret
Leder: Jon Ragnar Krogstad, Kongsvingers GK. Gjenvalg. Valgt for 1 år.
Nestleder: Signe Brit Høstbjør, Skjeberg GK. Ikke på valg.
Styremedlem: Ola Bøe, Onsøy GK. Gjenvalg. Valgt for 2 år.
Styremedlem: Geir Dalen, Bjørnefjorden GK. Ny. Valgt for 2 år.
Styremedlem: Tina Lindvall Selstad, Drøbak GK. Ny. Valgt for 2 år.
Styremedlem: Asle Petter Johansen, Asker GK. Ikke på valg.

Varamedlemmer (Velges for 1 år)
Varamedlem 1: Terje Wiik, Losby GK. Gjenvalg. .
Varamedlem 2: Bente Hansen, Vestfold GK. Ny. Velges for 1 år.
Varamedlem 3: Odd Einar Gussiaas, Molde GK. Ny. Velges for 1 år.

Styremedlemmene kan du se ved å klikke her

Takk for oppmerksomheten og ha en lekker vinter før vi atter sees i det grønne,,,