Trinn 1 i Regjeringens gjenåpningsplan inkluderte ikke turneringsgolf

Vi hadde en anelse, men håpet likevel i det lengste at vår høyst «koronavennlige» aktivitet ville passere «nåløyet» for hva som kunne tillates under første gjenåpningsfase.
Men om vi saumfarer de råd og regler som Regjeringen gjør gjeldende i forbindelse med gjenåpning «Trinn 1» er det ikke mulig å arrangere golfturneringer i Norge. Dette vil gjelde fra 16. april og i 3 uker fremover, da det kommer en ny vurdering av situasjonen i fb med iverksettelse av «Trinn 2».

NSG er i jevnlig kontakt med turneringsansvarlig Thomas Vesteraas i NGF, som bekrefter at de jobber med NIF og helsemyndighetene for å fremme golfens vilkår innenfor det gjeldende regelverk og at de vil tolke forskriftene og komme med veiledning.  Foreløpig ligger det ingen føringer for at det vil komme endringer som gjør at vi kan organisere golfaktivitet.
Følg imidlertid jevnlig med på NGFs Temasider om Koronasituasjonen på denne linken:
https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/koronavirus/

Som referanser for overstående henviser jeg til Regjeringen.no / Oversikt over nasjonale tiltak:
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

Hovedpunktene i reglene som vedgår golfturenringer kan sammenfattes slik:

Alle bør begrense sosial kontakt mest mulig.

Unngå unødvendige reiser innenlands. 

Alle arrangementer bør utsettes eller avlyses.
I fb med dette punktet er det mange som henviser til ulike grenser for antall deltakere utendørs, men vi presiserer at det er regler som gjøres gjeldende for arrangement som avholdes.

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne og unge.
NGF har over lang tid jobbet for å få en avklaring på hva som anses som organisert idrettsaktivitet i covid-19-forskriften, og nå har vi fått en skriftlig avklaring både med Helsedirektoratet og idrettsforbundet (NIF).
Organisert idrettsaktivitet omfatter typisk idrettsaktivitet i regi av klubb eller annet organisasjonsledd.

Avlyse, dernest vurdere situasjonen
Basert på dette må NSG avlyse all turneringsvirksomhet i tre uker til myndighetene gir oss nye retningslinjer. Når vi vet mer om situasjonen nærmere åpning av «Trinn 2» vil vi vurdere om det er mulig å sette de avlyste turneringene inn i turneringsprogrammet igjen.

Dagens musikkanbefaling: Tom Waits