Lagmesterskapet

Lagmesterskapet 2020

Damene fra Byneset vant 3 Div damer Nord. Foto: Ståle Eikrem

 

Lag NM , som mange ynder å kalle det, er en årlig massemønstring i ren, skjær «Golfglede».

Som følge av at sesongen nå er under «konstruksjon» er ikke banene for de forskjellige divisjoner og avdelinger endelig besluttet.

Terminlisten 2020 er offentliggjort og ligger på sier som omhandler turneringersamt i dokumentarkivet.

Les om Lagmesterskapet i TB 2020 som du finner på denne linken

Lagoppsett i de ulike divisjoner og avdelinger fremkommer på grunnlag av resultatene fra i fjor. Dermed har noen rykket opp og noen ned og det blir også foretatt en geografisk fordeling slik at det ikke blir for lange reiser for de fleste.
3 div. Østland  planlegges også i år med en ny avdeling (C).

For «spesielt interesserte»

Info om NSG Lagmesterskap 2019
Invitasjon til NSG Lagmesterskap er sendt til forrige års lagledere og nåværende KKer den 20 juni. Invitasjon KLIKK HER
Disse må bekrefte/avkrefte deltagelse av det enkelte lag innen 3. juli til Turneringsadministrator for NSG Lagmesterskap Erik Økseter, erik.okseter@gmail.com.
Hvordan og når de enkelte spillere på laget skal påmeldes, vil bli beskrevet i invitasjonen..

Baner og  lagfordeling i divisjoner og avdelinger ser du på denne linken KLIKK HER

5.0 Senior Lagmesterskap (NSG Senior Lag NM) 

5.1 Spilleprogram

 1. Senior Lagmesterskap arrangeres i tre divisjoner. 2. div er delt i to avdelinger, 3. div er delt i fem avdelinger. 1. div og hver avdeling spilles som atskilte mesterskap, én for 1. div, to for 2. div og fem for 3. div. (Alle lag som har deltatt tidligere: Se pkt 5.2 c.).

1.div består av 16 herrelag og 8 damelag. Tilsvarende oppsett for hver avdeling i 2. og 3. div. Ved forfall fra lag som har rykket opp fra lavere divisjoner, skal ledige plasser først fylles opp med laget på 13. plass i den øvre divisjonen; deretter laget på 5. plass i den divisjon opprykket kom fra. Deretter 14. pl. og 6. pl. osv. Antall lag i hver av de fire avdelingene i 3. div kan utvides ut over 16 herrelag/8 damelag.

 1. Lagene kan bestå av inntil 5 spillere fra samme klubb.
 2. Alle spiller brutto slaggolf. Angivelse av rangering ved like resultater slik dette er angitt under turneringen i golfbox
 3. Det spilles 36 hull over to dager, med en runde på 18 hull hver dag.
 4. Første dag spilles to Fourball. Det føres ett scorekort pr spiller. Andre dag spilles 4 singler, hvorav de tre beste teller. Single runden er hcp tellende.
 5. Startkontingent pr lag er kr 1.000,-.

5.2 Hvem kan delta

 1. Alle deltakerne på et lag må være registrert som medlemmer av samme klubb tilsluttet NGF samt være medlemmer i NSG.
 2. De kan ikke ha representert andre klubber i NSG lagspill i inneværende sesong.
 3. Alle lag som deltok i mesterskapet året før, er sikret plass i neste års mesterskap. Deltagelsen må dog bekreftes skriftlig innen en angitt frist, ellers kan laget bli strøket.
 4. En klubb kan stille max 1 lag i hver divisjon som de er kvalifisert til, med unntak av 3. div, der klubbene kan stille med 2 lag.
 5. Nye lag starter i laveste divisjon.
 6. Ved bruk av ureglementert spiller, diskvalifiseres laget og settes sist i sin avdeling.

5.3 Påmelding 

 1. NSG Lagmesterskap arrangeres hvert år medio august. Invitasjon med oversikt over lagenes fordeling i divisjoner og avdelinger samt påmeldingsfrister blir sendt alle klubber innen ultimo juni måned.
 2. Påmeldingen skal inneholde 3 – 5 spillere, med rangering av spiller 1 til 5, hvor spiller 1 er rangert høyest. Påmeldt spiller 1 er kaptein. Påmeldte spillere 1 og 2 spiller Fourball sammen, påmeldte spillere 3 og 4 spiller Fourball sammen.
  Spiller 5 er reserve.
 3. Reserve. Ref. pkt. 5.3 b er det anledning til å benytte forhåndspåmeldt reserve. Om reserve ikke er påmeldt, er det de 4 spillerne som utgjør laget ved mesterskapets start på dag 1 som også representerer laget på dag 2.
  Dersom en spiller melder forfall, kan laget gjennomføre turneringen med 3 spillere.
 4. De spillerne som er registrert på laget lørdag kl 09 (første turneringsdag), utgjør laget gjennom hele mesterskapet. Sammensetningen av et lag kan endres helt fram til start på lørdag. Dette gjelder både med hensyn til hvem som spiller sammen i fourballen, samt eventuell endring/påmelding av reserve.

 

5.4 Starttider og like resultater

 1. Starttid 1. dag baseres på resultatlisten fra forrige år, med de beste sist.
 2. Starttid 2. dag skal baseres på resultatet fra første dag, og de beste lagene går til slutt med en spiller fra hvert lag i den enkelte gruppe og spiller med høyest rangering i siste startgruppe. Det startes fra to teesteder ved løpende start med herrene både fra tee nr 1 og tee nr 10. Damene starter sist fra tee nr 10.

Shotgunstart anbefales der det er praktisk mulig.

Lederballer damer og herrer kan startes fra henholdsvis hull 1 og 10.

 1. Avgjørelser:
  Beste samlet resultat (siste runde) – for lag

  • Beste tellende single resultat – for spiller
  • Andre-beste tellende single resultat – for spiller
  • Tredje-beste tellende single resultat – for spiller
  • Loddtrekning

 

5.5 Opprykk/Nedrykk

 1. Minimum 3 lag må delta i en divisjon for at den skal spilles.
 2. De 4 siste herrelag (plass 13 til og med 16) i 1. div og 2 dårligste damelag (plass 7 og 8) i 1. div, rykker ned til 2. div. De to beste herrelag i hver avd i 2. div og det beste damelaget i hver avd. i 2. div rykker opp til 1. div.
 3. De fire siste lagene (13 til og med 16) i hver avd. i 2. div for herrer, samt de to siste (7 og 8) damelagene fra hver avd. i 2. div, rykker ned til 3. div.
 4. Vinnerlagene samt de tre beste to’ere fra 3. div rykker opp i 2. div. I 3. div for damer rykker de fire beste vinnerne opp i 2. div.

5.6 Premiering

 1. De 3 beste lag i hver avdeling premieres ved minimum 6 startende lag (Kun en premie ved 3 eller 4 lag, og to premier ved 5 lag)